Frederiksværk Gymnasium og HF

Engelsk

Elever på Millennium Bridge i London

Hvorfor engelsk?

For at kunne klare sig og blive til noget i en moderne, international verden skal du kunne forstå, tale og skrive engelsk. Engelsk er det sprog, som flest nationaliteter kan tale med hinanden.

Fagets områder

Faget beskæftiger sig med engelsk sprog og engelsksprogede kulturer, og du vil komme til at arbejde emneorienteret med engelske tekster og andre udtryksformer som film, Internet, billeder, musik mm. Undervisningsmetoder I undervisningen anvendes computere, storskærm, studiecenterets opslagsværker, tavle og kridt og naturligvis det talte ord. Du vil også kunne deltage i studietur til udlandet og i fællesarrangementer som for eksempel fællestime med indbudt foredragsholder om et aktuelt emne, filmforevisning i Frederiksværk Kino og den årlige Crazy Christmas Cabaret i København.

Tværfagligt samarbejde

I gymnasiet medvirker engelsk på både A- og B-niveau i basisforløbet ”Almen Sprogforståelse”, som er et samarbejde mellem sprogfagene, og i projektarbejdet ”Almen Studieforberedelse”, som er et samarbejde mellem alle fag. På HF skal engelsk indgå i samspil med andre fag.

Engelsk på B-niveau

Alle elever i gymnasiet og på HF skal have engelsk på B-niveau, der afsluttes med en mundtlig og en skriftlig eksamen. Der læses 6 emner, hvor såvel skønlitteratur, artikler, Internet som film kan indgå.

Engelsk på A-niveau

I gymnasiet kan du vælge engelsk som studieretning, og dermed får du faget på A-niveau. Engelsk vil så indgå i et tæt samarbejde med de øvrige sprogfag i denne studieretning. Hvis du vælger en af de andre af skolens studieretninger, kan du enten vælge engelsk på A-niveau eller på B-niveau. Engelsk vil i begge tilfælde indgå i samspil med fag i den studieretning, du har valgt. Engelsk på A-niveau afsluttes med en mundtlig og en skriftlig eksamen. Der læses 9 emner. Her udvides indholdet med tekster og andre medier fra forskellige, historiske perioder, uddrag fra Shakespeares værker, samt litteraturhistorie. Dette giver dig et fagligt overblik samt en baggrund for en dybere forståelse af tekster og kultur.

Læs mere om faglige mål og indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: stx - HF

Elevernes egne ord

"Jeg har valgt at være med i elevrådet, fordi jeg synes det er spændende. Jeg vil gerne vil have medindflydelse på, hvordan tingene på FVGH er, da det er en stor del af min dagligdag."

Om sit arbejde i elevrådet

"Jeg mener at elevrådet er med til at trække skolen i den rigtige retning"

Om sit arbejde i elevrådet

" FVGH giver dig en masse rum til at være dig selv, til udvikling og en ny start "

"Her er sammenholdet i top - og der er plads til alle"

"Elevrådet giver en medindflydelse, hvilket er uvurderligt for elevernes sammenhold"

Om sit arbejde i elevrådet

"Her er lærerne altid glade og klar til at snakke"

"På Frederiksværk Gymnasium og HF har vi et godt socialt fællesskab og samvær, hvor alle kan komme og sige hvad de tænker og føler"

"Den gode balance mellem faglighed og kultur er med til at skabe og vedligeholde Frederiksværk Gymnasium og HF. "

"Med gymnasiet har du så mange muligheder bagefter"

Om valget af FVGH

"Det bedste er helt klart sammenholdet og vennerne, og stemningen også - og der er god undervisning og gode mennesker på FVGH."