Frederiksværk Gymnasium og HF

Idræt

Faget idræt kender du fra folkeskolen som et fag med masser af fysisk aktivitet. Dette gælder også for gymnasiets idrætsundervisning. Vi har bestemte områder, som vi skal beskæftige os med. Indholdet vil derfor især de 2 første år være meget bundet til den plan som lærerne udarbejder. Idrætsfaget er på 2 timer pr. uge, alle 3 gymnasieår.

Indhold:

 Du vil blive præsenteret for en række idrætsaktiviteter hvoraf nogle vil være kendte og andre måske knapt så kendte/afprøvede:

 Fodbold, basketball, volleyball, badminton, dans med ”Les Lanciers”, kreative bevægelsesformer, boldbasis, opvarmning til musik, grundtræning og fysiologiske tests i forbindelse med temaet idræt og sundhed, friluftsaktiviteter som kano/kajak og orienteringsidræt.

 Herudover planlægges andre aktiviteter som det enkelte hold selv bestemmer.

 Teori indgår i undervisningen. Du skal bl.a. lære om kroppens fysiologi og anatomi i et omfang så du selv bliver i stand til at udfærdige et træningsprogram der er tilpasset netop dig selv.

 Vi lægger i idrætsfaget vægt på at alle skal lære noget samtidig med at det skal være sjovt. Du vil derfor modtage undervisning i de praktiske aktiviteter ved instruktion, øvelser og fejlretning således at du og holdet bliver dygtigere såvel teknisk som taktisk.

 Der gives karakter i faget idræt.

Idræt på B niveau:

 Opnås automatisk på studieretningen med idræt. Ellers er der mulighed for at vælge faget i 2.g eller 3.g og få idræt i ekstra 5 timer om ugen. Her vælger holdet dels at fordybe sig i 3-4 praktiske discipliner, dels at fordybe sig idrætsteori: 1) Hvordan fungerer kroppen i hvile og under arbejde? 2) Hvordan skal du træne hensigtsmæssigt? Dvs. idrætsfysiologi, anatomi og træningslære. Desuden indgår idrætshistorie og idrættens funktioner i et samfundsmæssigt perspektiv. Den praktiske og teoretiske del integreres i videst muligt omfang. Der er eksamen i faget på B-niveau.

Øvrige aktiviteter:

 Skolen deltager hvert år i turneringer med andre gymnasier. Det er discipliner som fodbold, basket, volley og badminton. Dette henvender sig både til de der er vant til at dyrke meget idræt i fritiden men også mindre øvede har deltaget og haft en oplevelsesrig dag.

Frivillig idræt er et tilbud om at benytte skolens idrætsfaciliteter efter skoletid med eller uden lærer. Mange elever har benyttet sig af dette gratis tilbud til at spille basket, badminton eller volleyball. Kan du samle en gruppe der har en bestemt idrætsinteresse er der mulighed for at en lærer kan kobles på.

Læs mere om faglige mål og indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: stx - HF

Elevernes egne ord

"Musikalske elever har rige muligheder for en god lærer"

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Her på skolen har vi en fest hver dag! #lifeisaparty"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"På FVGH er der rig mulighed for personlig og social udfoldelse, samtidig kan man fokusere på de fag som passer bedst til én selv. "

"Her er der først og fremmest god undervisning. God balance mellem faglighed og kultur. Godt sammenhold og stemning."

"På FVGH er der mange muligheder for at tage de forskellige fag der interesserer en."

"FVGH er et sted, hvor man kan udfolde sig både socialt og fagligt, og hvor der altid vil være plads til alle."