Frederiksværk Gymnasium og HF

Naturgeografi

Vores livsbetingelser fra land til land er meget forskellige. Nogle mennesker lever som nomader i kanten af ørkenen i de tørkeplagede områder i Vestafrika, indianere lever som jægere/samlere dybt i Amazonas regnskov, mens risbønderne i det sydlige Kina er mere optagede af hvornår monsunregnen kommer. Og alle de her nævnte menneskers liv adskiller sig væsentligt fra det liv vi kender som vores eget.

Hvad er det for naturprocesser der gør livsbetingelserne på jorden så forskellige?

Hvert område har sine ressourcer og sine udviklingsmuligheder: tænk på den velstand som rige oliesheiker sidder på, fordi de tilfældigvis har haft rigelig adgang til råolie, og tænk på de grønlandske fangersamfunds store afhængighed af sælfangst og fiskeri. Eller tænk på hvordan det råstoffattige Danmark i hundreder af år har nydt godt af et udbytterigt landbrug.

◾Hvordan skabes naturressourcerne og hvordan udnyttes de?

Men mennesket er ikke bare en passiv forbruger af naturen. Menneskets udnyttelsen af naturen får hele tiden konsekvenser. En ukyndig og alt for intensiv udnyttelse af landbrugsjorden på Halsnæs medførte at sandflugten begravede hele landsbyer og afsnørede Arresø fra dets frie adgang til Kattegat. Russiske ingeniørers systematiske udnyttelse af vandet fra to store floder til kunstvanding har skabt en økologisk katastrofe omkring det, der en gang var den næststørste sø i Asien. Og vores systematiske afbrænding af olie, kul og gas er godt i gang med at ændre hele det globale klima.

◾Hvordan påvirker mennesket de økologiske sammenhænge og kredsløb?

 Det er nogen af denne slags problemer, der bliver taget under behandling i naturgeografi. Her vil du arbejde med

◾jordens       udviklingshistorie, jordskælv, vulkaner og landskabernes dannelse

◾klima og det globale vejr, klimaforandringerne og de mulige konsekvenser for menneskene

◾vandet, den uundværlige ressource, grundvandets dannelse og udnyttelse

◾energiudnyttelsen, vedvarende og begrænsede energikilder, nutidens og fremtidens energiteknologier

◾produktion, teknologi, miljøpåvirkning, affald, handel og geografisk arbejdsdeling

◾rumlige mønstre og hvordan disse beskrives globalt, nationalt, lokalt

Målet er at du ved at arbejde med naturgeografi får en større forståelse af din omverden, af den globale mangfoldighed og af de forskellige kulturer og naturforhold. Verden står overfor en mængde økologiske udfordringer de næste mange årtier.

◾Hvordan kan vi selv være med til at præge udviklingen?


 Faget naturgeografi i gymnasiet:

- indgår i det naturfaglige grundforløb sammen med fysik, kemi og biologi i 1. semester

- indgår i udvalgte studieretninger

 - tilbydes som C-niveaufag i 1. g, 2.g eller 3. g

 - tilbydes som B-niveaufag i 2.g eller 3. g

 Faget geografi i HF:

- inddrager mange af ovennævnte temaer, men

- lægger mere vægt på de samfundsmæssige forhold

- indgår som obligatorisk fag sammen med biologi og kemi i Naturvidenskabelig Faggruppe

- tilbydes som valgfag på B-niveau

 Gode links:

www.dmi.dk

www.udviklingstal.dk

www.fvgh.dk/ah 

Læs mere om faglige mål og indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Elevernes egne ord

"Jeg har valgt at være med i elevrådet, fordi jeg synes det er spændende. Jeg vil gerne vil have medindflydelse på, hvordan tingene på FVGH er, da det er en stor del af min dagligdag."

Om sit arbejde i elevrådet

"Jeg mener at elevrådet er med til at trække skolen i den rigtige retning"

Om sit arbejde i elevrådet

" FVGH giver dig en masse rum til at være dig selv, til udvikling og en ny start "

"Her er sammenholdet i top - og der er plads til alle"

"Elevrådet giver en medindflydelse, hvilket er uvurderligt for elevernes sammenhold"

Om sit arbejde i elevrådet

"Her er lærerne altid glade og klar til at snakke"

"På Frederiksværk Gymnasium og HF har vi et godt socialt fællesskab og samvær, hvor alle kan komme og sige hvad de tænker og føler"

"Den gode balance mellem faglighed og kultur er med til at skabe og vedligeholde Frederiksværk Gymnasium og HF. "

"Med gymnasiet har du så mange muligheder bagefter"

Om valget af FVGH

"Det bedste er helt klart sammenholdet og vennerne, og stemningen også - og der er god undervisning og gode mennesker på FVGH."