Frederiksværk Gymnasium og HF

Frivilligt arbejde

Projekt Frivillig begyndte 1. februar 2010 som et led i regeringens Kvalitetsreform. Initiativet skal fremme en frivillighedskultur, hvor det bliver naturligt, at man ud over sin uddannelse og job involverer sig aktivt i det danske samfund.

Det nye ved Projekt Frivillig - i forhold til andre typer frivilligt arbejde - er, at eleven får et bevis for sin indsats - et Frivilligbevis. Frivilligbeviset kan vedlægges eksamenspapirerne. Læs mere her.

Frivillige til Amnesty International

Anne Hemmingsen er kontaktperson for Projekt Frivillig på Frederiksværk Gymnasium og HF. I er velkomne til at henvende jer, hvis I har brug for flere informationer eller inspiration til at komme i gang.

Den 7. april, 2015 besøgte Projekt Frivillig gymnasiet. 

Der blev oprettet en Amnesty International-gruppe, og der var frivillige til "Musik i Lejet" og et par andre foreninger. Læs mere om Projekt Frivillig.

Frivillige til 'Musik i Lejet'

  

Kort beskrivelse af aktiviteter i 2016 og 2017:

• Besøg fra projekt frivillige den 22. november 2016 

• 18.5.2017: 1.x Biologi har hjulpet Halsnæs kommune (idrætskonsulenten) med at udarbejde et sundhedsløb til gavn for byens borgere. Sundhedsløbet blev brugt ved indvielsen af en ny bro i gymnasiets nærområde, hvor ældre fra det lokale ældrehus samt børn fra daginstitutioner, flygtninge fra sprogskolen samt lokalpolitiker deltog. Eleverne arbejdede med projektet både i timerne og i fritiden. På selve dagen for indvielsen var alle eleverne i 1.x med. Biologieleverne var selv ansvarlige for hele projektet fra idé til afvikling – naturligvis støttet af biologilæreren. 

• Den 30.8.2017 har Røde kors været her og informere om elevambassadører, vores elevråd har arbejdet videre med at få engageret frivillige til projektet. Elevrådet har tilknyttet to lærere, som hjælper dem med at videreformidle.

OD-dagen den 5.11.2017 har krævet et kæmpe arbejde af vores OD-udvalg. Flere af dem har deltaget i et weekendkursus i hvordan et frivilligt projekt planlægges og afvikles. Ud af skolens 409 elever deltog 225 elever i OD-arbejdet. OD-udvalget sørgede selv for at komme ud med deres budskab i lokalavisen, lavede konkurrencer i forhold til flest deltagende fra klasserne etc. De koordinerede alle elevernes arbejde – og hjalp de elever, som ikke selv kunne finde arbejde med det. Vi har haft to lærere tilknyttet gruppen for at hjælpe dem i processen. OD-udvalget har således oplevet en hel proces fra idéen om at gymnasiet skulle deltage i OD, planlægning og afvikling af projektet. 

• Vi har haft flere lokale foreninger på besøg til morgensamling for at informere om det lokale foreningsliv. 

I forbindelse med de forskellige arrangementer har der været opslag og plakater fra de forskellige implicerede parter. 

Elever arbejder på OD-dagen

                                                               

Elevernes egne ord

"Jeg har valgt at være med i elevrådet, fordi jeg synes det er spændende. Jeg vil gerne vil have medindflydelse på, hvordan tingene på FVGH er, da det er en stor del af min dagligdag."

Om sit arbejde i elevrådet

"Jeg mener at elevrådet er med til at trække skolen i den rigtige retning"

Om sit arbejde i elevrådet

" FVGH giver dig en masse rum til at være dig selv, til udvikling og en ny start "

"Her er sammenholdet i top - og der er plads til alle"

"Elevrådet giver en medindflydelse, hvilket er uvurderligt for elevernes sammenhold"

Om sit arbejde i elevrådet

"Her er lærerne altid glade og klar til at snakke"

"På Frederiksværk Gymnasium og HF har vi et godt socialt fællesskab og samvær, hvor alle kan komme og sige hvad de tænker og føler"

"Den gode balance mellem faglighed og kultur er med til at skabe og vedligeholde Frederiksværk Gymnasium og HF. "

"Med gymnasiet har du så mange muligheder bagefter"

Om valget af FVGH

"Det bedste er helt klart sammenholdet og vennerne, og stemningen også - og der er god undervisning og gode mennesker på FVGH."