Frederiksværk Gymnasium og HF

Frivilligt arbejde

Projekt Frivillig begyndte 1. februar 2010 som et led i regeringens Kvalitetsreform. Initiativet skal fremme en frivillighedskultur, hvor det bliver naturligt, at man ud over sin uddannelse og job involverer sig aktivt i det danske samfund.

Det nye ved Projekt Frivillig - i forhold til andre typer frivilligt arbejde - er, at eleven får et bevis for sin indsats - et Frivilligbevis. Frivilligbeviset kan vedlægges eksamenspapirerne. Læs mere her.

Frivillige til Amnesty International

Anne Hemmingsen er kontaktperson for Projekt Frivillig på Frederiksværk Gymnasium og HF. I er velkomne til at henvende jer, hvis I har brug for flere informationer eller inspiration til at komme i gang.

Den 7. april, 2015 besøgte Projekt Frivillig gymnasiet. 

Der blev oprettet en Amnesty International-gruppe, og der var frivillige til "Musik i Lejet" og et par andre foreninger. Læs mere om Projekt Frivillig.

Frivillige til 'Musik i Lejet'

  

Kort beskrivelse af aktiviteter i 2016 og 2017:

• Besøg fra projekt frivillige den 22. november 2016 

• 18.5.2017: 1.x Biologi har hjulpet Halsnæs kommune (idrætskonsulenten) med at udarbejde et sundhedsløb til gavn for byens borgere. Sundhedsløbet blev brugt ved indvielsen af en ny bro i gymnasiets nærområde, hvor ældre fra det lokale ældrehus samt børn fra daginstitutioner, flygtninge fra sprogskolen samt lokalpolitiker deltog. Eleverne arbejdede med projektet både i timerne og i fritiden. På selve dagen for indvielsen var alle eleverne i 1.x med. Biologieleverne var selv ansvarlige for hele projektet fra idé til afvikling – naturligvis støttet af biologilæreren. 

• Den 30.8.2017 har Røde kors været her og informere om elevambassadører, vores elevråd har arbejdet videre med at få engageret frivillige til projektet. Elevrådet har tilknyttet to lærere, som hjælper dem med at videreformidle.

OD-dagen den 5.11.2017 har krævet et kæmpe arbejde af vores OD-udvalg. Flere af dem har deltaget i et weekendkursus i hvordan et frivilligt projekt planlægges og afvikles. Ud af skolens 409 elever deltog 225 elever i OD-arbejdet. OD-udvalget sørgede selv for at komme ud med deres budskab i lokalavisen, lavede konkurrencer i forhold til flest deltagende fra klasserne etc. De koordinerede alle elevernes arbejde – og hjalp de elever, som ikke selv kunne finde arbejde med det. Vi har haft to lærere tilknyttet gruppen for at hjælpe dem i processen. OD-udvalget har således oplevet en hel proces fra idéen om at gymnasiet skulle deltage i OD, planlægning og afvikling af projektet. 

• Vi har haft flere lokale foreninger på besøg til morgensamling for at informere om det lokale foreningsliv. 

I forbindelse med de forskellige arrangementer har der været opslag og plakater fra de forskellige implicerede parter. 

Elever arbejder på OD-dagen

                                                               

Elevernes egne ord

"På FVGH er der mange muligheder for at tage de forskellige fag der interesserer en."

"FVGH er et sted, hvor man kan udfolde sig både socialt og fagligt, og hvor der altid vil være plads til alle."

"Her er der først og fremmest god undervisning. God balance mellem faglighed og kultur. Godt sammenhold og stemning. "

"På FVGH er der rig mulighed for personlig og social udfoldelse, samtidig kan man fokusere på de fag som passer bedst til én selv."

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "