Frederiksværk Gymnasium og HF

Kong Ødipus i moderne version

Oldtidskundskab i 3x

I oldtidskundskab har 3x i den sidste tid arbejdet med drama, mere specifikt Sofokles´ klassiker ’Kong Ødipus’. Klassen har forsøgt at dramatisere to af spillescenerne (episoder) og har fået lov at tolke og omskrive fortællingen, så den kommer til at afspejle den moderne verden i højere grad. Det er der kommet fantastiske og meget dramatiske fremstillinger ud af, med både musikledsagelse, masker og voldsom gestik. Vi har set Ødipus og hans svoger Kreon, som scenen ville have udspillet sig i børnehaven ’Grækenland’, så vel som hvordan et bandeopgør i form af Laios´ mord, kunne have været foregået hvis det foregik i rundkørslen i Frederiksværk. Udbyttet af tekstarbejdet var at tolkningerne sidder fast på en helt anden måde.

På 3x´s vegne, Mette Karmann (stolt old-lærer)

Elevernes egne ord

"På FVGH er der mange muligheder for at tage de forskellige fag der interesserer en."

"FVGH er et sted, hvor man kan udfolde sig både socialt og fagligt, og hvor der altid vil være plads til alle."

"Her er der først og fremmest god undervisning. God balance mellem faglighed og kultur. Godt sammenhold og stemning. "

"På FVGH er der rig mulighed for personlig og social udfoldelse, samtidig kan man fokusere på de fag som passer bedst til én selv."

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "