Frederiksværk Gymnasium og HF

Teamledelsens ansvarsområder
Johnny Simonsen: Rektor

Overordnet ansvar på alle områder

 Økonomistyring, budget og regnskab

 Time-fagfordeling

 Personale

 Fælles timer

 Ekskursioner


Anne Hemmingsen: Vicerektor

 • Stedfortræder for rektor
 • Arbejde med faglig og pædagogisk udvikling på skolen herunder udviklingsprojektet ’Klasseledelse i HF’ (i samarbejde med LA og MP)
 • GRU-samtaler (i samarbejde med JS)
 • MU-samtaler (sammen med øvrig ledelse)
 • Arbejde med talentudvikling (i samarbejde med BR)
 • Det overordnede ansvar for pædagogikum
 • Overordnet ansvar for pædagogiske udviklingsprojekter
 • Personaleansvar/HR
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger og inventar (i samarbejde med NH)
 • Løbende dialog med rengøringsenheden
 • Ledelserepræsentant i Arbejdsmiljøorganisationen og Samarbejdsudvalget
 • Tovholder på ressource-møder
 • Ansvarlig for elevtrivselsundersøgelser
 • Ansvarlig for afholdelse af teamlærer-møder
 • Ansvarlig for efteruddannelse
 • Ansvarlig for orienteringsaftenen
 • Ansvarlig for toning af studieretninger
 • Ansvarlig for supervision
 • Ad. Hoc opgaver/rapporter for rektor
 • Kontakt til kommunen ifb. virksomhedspraktik
 • Telefonmorgenvagt Mette Karmann: Uddannelsesleder

 • Redaktør af ’Frederikke’ (intern kommunikation)
 • Facebook redaktør
 • Holdoprettelse
 • Ledelsesrepræsentant Informationsudvalget
 • Daglig vedligeholdelse af skema i Lectio (vikartimer, skemaændringer)
 • Tovholder på udviklingsprojekt digital lektiecafe og digitalt, omlagt undervisning
 • Ad. Hoc opgaver/rapporter for rektor
 • MU-samtaler (sammen med øvrig ledelse)
 • Udarbejde årshjul
 • AT: planlægge, orienter, vejledningsskemaer, AT i Lectio og gennemse alle eksamens-AT (i samarbejde med AT-udvalg)
 • Vejledningsskemaer ved SRP/SSO
 • Tilrettelæggelse af forældrekonsultation
 • Overordnet ansvar for FVGH´ digitale pædagogik (digital strategi og digital dannelse)
 • Ansvarlig for ’grønne sedler’
 • Telefonmorgenvagt
Bente Rahbek: Uddannelsesleder

 • Elevfravær og manglende skriftlige afleveringer
 • Forældrekontakt ved sygdom og fravær
 • GSK-elever
 • Laboratoriekurser
 • Brobygning og introkurser (Brobygning 10. klasse, 9. klasse besøg, introkurser 8. klasse, elevbesøg)
 • Introduktion af nye elever (velkomstbrev, introaften, introarrangement fredag, introfest)
 • Introducere nye kolleger til arbejdet på FVGH
 • MU-samtaler (sammen med øvrig ledelse)
 • Udviklingsprojekt: karrierefokus
 • HF og tutorer (introtur, HF-dag, studiebøger m.m.)
 • Udvekslingsstudenter
 • LFS-studie/klasse-møder
 • Skolens teamstruktur for stx-klasserne
 • Planlægge mødedage for lærere ved skoleårets start og screening for nye klasser.
 • Kontakt med ’Tieren’
 • Planlægning af opgaver for hjemmeværende elever når der er studieture.
 • Ledelsesrepræsentant i Samarbejdsudvalget
 • Ansvarlig for tilrettelæggelse af translokation
 • Telefonmorgenvagt 

Elevernes egne ord

"På FVGH er der mange muligheder for at tage de forskellige fag der interesserer en."

"FVGH er et sted, hvor man kan udfolde sig både socialt og fagligt, og hvor der altid vil være plads til alle."

"Her er der først og fremmest god undervisning. God balance mellem faglighed og kultur. Godt sammenhold og stemning. "

"På FVGH er der rig mulighed for personlig og social udfoldelse, samtidig kan man fokusere på de fag som passer bedst til én selv."

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "