Frederiksværk Gymnasium og HF

Eksamen

Her kan du læse om Mundtlig eksamen

Her kan du læse om Skriftlig eksamen

Generelt om eksamen:

- Du må, ja faktisk SKAL DU komme i god tid til din eksamen. Hvis der er sygdom på eksamensholdet kan der være behov for at flytte en eksamenstid, så vi beder jer være i god tid og være fleksible.

- Du skal medbringe alt det, som din lærer beder dig om – noter, tekster etc.

- Du må IKKE bruge internettet, have kontakt med andre eller lignende, mens du sidder i forberedelse eller er til eksamen. Derfor skal du, hvis du har forberedelse til din mundtlige eksamen, lægge din telefon i eksamenslokalet, samt sørge for, at ALT HVAD DER KAN DOWNLOADES, ER DOWNLOADET. Hvis dine lærere har brugt særlige sites, som I gerne må bruge i forberedelseslokalet, vil de fortælle jer hvilke I må have tilgang til – men kan du downloade det, så gør det!

- Fra og med sommereksamen 2024 vil der, ved mundtlig eksamen, være fælles forberedelseslokaler med en fast vagt til overvågning af computerbrug i forberedelseslokalet.

Ved den skriftlige eksamen møder ALLE kl. 8:45 SENEST. Herefter placeres telefoner på bordet i hallen i slukket tilstand og med en post-it seddel på og man gør sig klar ved sit bord. Man logger man sig på netværket ‘eksamen-lukket’. Alle andre retningslinjer kan findes ved at kigge på den vedhæftede fil på denne begivenhed.

Sygdom under eksamen

Hvis du bliver syg:

- Hvis du bliver syg UNDER en eksamen, vil du skulle til sygeeksamen.

- Hvis du er syg på dagen for eksamen, SKAL du RINGE til skolen ml. 7:45-8:15 og meddele at du ikke kan møde. Du vil blive bedt om at fremvise lægeerklæring (som du selv skal betale) og du vil så komme til sygeeksamen. Det er IKKE tilstrækkeligt at skrive i Lectio, pr. sms eller mail til lærere og/eller rektor.

- Udeblivelse fra eksamen betyder, at uddannelsen ikke kan færdiggøres, og du udskrives af skolen.

Vigtige datoer sommereksamen 2024:


Tirsdag d. 14/5: Delvis offentliggørelse af prøveplaner for samtlige skriftlige prøver samt mundtlige prøver før d. 27/5-2024

Tirsdag d. 21/5: Sidste skoledag for alle - sidste skoledagscafé kl. 14-17.

Onsdag d. 22/5 kl. 00: Offentliggørelse af hele prøveplanen.
Onsdag d. 22/5: Forberedelse til skriftlig eksamen for afgangselever, DHO for 1.g, NF-eksamen for 1.HF og evt. årsprøver for 2.g

Torsdag d. 23/5: Første prøvedag i eksamensperioden, DA skr. eksamen for 2.HF, DHO for 1.g, NF-eksamen for 1.HF og evt. årsprøver for 2.g

Fredag d. 24/5: DA skr. eksamen for 3g, DHO for 1.g, NF-eksamen for 1.HF og evt. årsprøver for 2.g.

Søndag d. 26/5: DHO (1.g) aflevering senest kl. 23.

Mandag d. 27/5 - onsdag d. 26/6: Skriftlig og mundtlig eksamen

Onsdag d. 26/6: Sidste prøvedag, Huefest for afgangselever.

Fredag d. 28/6: Translokation og vognkørsel afgangselever.

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."