Frederiksværk Gymnasium og HF

DTU live til eleverne

I dag startede Matematik Master Class-holdet op

Live direkte fra DTU

Master-Matematik

Hvert skoleår oprettes nye, spændende Master Classes på FVGH. Som noget nyt, er skolen i år tilknyttet et tilbud fra Danmarks Tekniske Universitet i matematik, der løber over et år, fra nytår i 2.g til november i 3.g. Omfanget er 7 moduler og en projektdag på DTU i foråret, samt et tilsvarende forløb i efteråret.

Der arbejdes med nogle af de samme emner som ingeniørstuderende møder på 1. år af studiet, men tilpasset elevernes matematikfaglige forudsætninger og arbejdsformen vil minde om arbejdsformen i matematik på ingeniørstudiet. Deltagelse giver eleverne mulighed for at blive fagligt klædt på til at skrive SRP (Studieretningsprojekt i 3.g) i matematik indenfor emner, som ellers ikke ville være muligt.

”Udover det faglige, giver deltagelse en fordel for eleverne ved ansøgning om optagelse på DTU. Der er pt. 14 tilmeldte elever og mange af dem overvejer ingeniør-studiet efter endt studentereksamen”, fortæller lektor i matematik, Claus Eskildsen.  

Live direkte fra DTU

Elevernes egne ord

"Musikalske elever har rige muligheder for en god lærer"

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Her på skolen har vi en fest hver dag! #lifeisaparty"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"På FVGH er der rig mulighed for personlig og social udfoldelse, samtidig kan man fokusere på de fag som passer bedst til én selv. "

"Her er der først og fremmest god undervisning. God balance mellem faglighed og kultur. Godt sammenhold og stemning."

"På FVGH er der mange muligheder for at tage de forskellige fag der interesserer en."

"FVGH er et sted, hvor man kan udfolde sig både socialt og fagligt, og hvor der altid vil være plads til alle."