Frederiksværk Gymnasium og HF

Ros fra ministeriet!

Børne- og undervisningsministeriet har fået øjnene op for vores måde at håndtere den gradvise genåbning på

Se hele Facebook-opslaget her: 

https://www.facebook.com/undervisningsministeriet/posts/2918825521518630

Følgende er kopieret fra ministeriets Facebook-opslag: 

Corona-postkort fra Frederiksværk Gymnasium og HF:

’… intet kan sammenlignes med den normale face to face-undervisning, da det giver en anden form for kvalitet og en bedre forståelse for hinanden’. Emilie. 3z

Vi er på 4.uge efter genåbningen. Afgangsklasserne er inde i rutinen og ruten: egen indgang, eget område, egne klasselokaler, egne toiletter, vaske hænde, spritte af, ingen krammere og to meters afstand.
Det er gået hurtigt med at komme ind i rutinen, bl.a. fordi, som Gustav fra 3z skriver: ’… man bliver lidt skør af kun at se sin familie i 2 måneder´.
Hvorfor er det så gået så nemt? Nok bl.a. fordi ledelsen sendte en video om adfærd ved genåbning i bedste Chaplin-stil og fordi informationsniveauet har været meget højt op til genåbningen: Hver eneste elev vidste, hvad man skulle og måtte. Vi lærere er til gengæld blevet kastet ind midt i orkanens øje: Undervisning i samme stof i 2-3 lokaler afløst af virtuel undervisning. 10 minutter mellem hver undervisningsform. Bevæbnet med kridt, laptop, head-set, bøger og noter (og fornuftigt fodtøj) veksler vi mellem tavle og skærm, mellem mange lokaler på kort tid, mellem vidt forskellige pædagogiske strategier - og mellem at skulle ’vande’ efterhånden helt visnede 1.og 2.årselever med smil, opmuntring og vedholdende relevant, virtuel undervisning – og at holde det faglige niveau højt hos afgangsklasser, hvor ’næste sommer ikke findes ’ og hvor det kan være svært at holde afstand, holde fast og holde ud.
Klasseledelse er nået til helt nye dimensioner.
Samtidig: En hel generation af unge kan nu håndtere møder, indlæg og fremlæggelser virtuelt og professionelt.
Det går. Og det gør det, fordi vi har en dygtig og tydelig ledelse, fordi vi hjælper hinanden med de mange praktikaliteter, fordi eleverne allerhelst vil undervises, fordi relationen mellem lærere og elever er tillidsfuld – og fordi vi alle er indstillet på at få det bedste ud af en situation, hvor vilkårene er ekstreme.

Og det går, fordi vores elever vil det:

’Det positive er, at vi er blevet mere selvstændige og hjælper hinanden mere’. Mathias. 3z
’Det har været rart det med at man ikke har været så mange i en klasse. Personligt har jeg været meget mere med og tør sige mere i timerne - før var jeg meget stille, nu sidder jeg med fingeren oppe’. Amalie. 2p

Lisbeth Haulrig, Lektor

Se genåbningsfilmen for Frederiksværk Gymnasium & HF her: https://www.youtube.com/watch?v=f0T6oVGMKG4&feature=youtu.be

Elevernes egne ord

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "