Frederiksværk Gymnasium og HF

Jeg kigger på meiofauna i steriolup!

2y undersøger livet i Issefjord

2y arbejder i øjeblikket med økologi, hvor fokus er på livet i de danske fjorde. Derfor var klassen i tirsdags ude at lave en lokalitetsundersøgelse i Issefjord ved Lynæs. Torsdag deltog klassen i et online-foredrag direkte fra Roskilde Universitets Center (RUC), som blev holdt af en forsker og en studerende. Her hørte eleverne om, hvad mikroalger bruges til nu og mulige løsninger for en mere bæredygtig fremtid. Der blev også fortalt om livet som studerende på RUC. Læs mere om RUC her. Fredag så klassen så selv på de omtalte mikroalger i mikroskop. Der blev også set på meiofauna i steriolup. Meiofauna er alle de organismer som er tilpasset livet i vand, som er større end mikroorganismer og mindre makroorganismer. Derfor skal der bruges en steriolup for at se dem. Meifauner er altså det liv som man finder mellem sandkornene i fx Issefjord. I denne uge arbejdes der videre med at samle de forskelle dages indhold i en større samlet forståelse og kompleksisten i samspillet mellem organismerne i naturen.    

/ST

"Feltundersøgelser: Det var fedt at komme ud i naturen og undersøge nogle af de ting vi har talt om i timerne mere i praksis. Det giver en bedre forståelse når man ligesom for lov at stå med det selv. Foredrag: Det var spændende at finde ud af hvor mange ting alger rent faktisk kunne bruges til som fx. medicin, olie og fiskefodder. "

"Jeg syntes det var fedt, at få noget varieret undervisning både på skolen og udenfor. Dejligt med noget frisk luft og lidt tid væk fra skærmen :)"

"Hvad angår feltundersøgelserne, foredraget og at kigge i mikroskoper - så kunne jeg rigtig godt lide det hele! Jeg synes, det er fedt når man arbejder og lærer om det samme emne på mange forskellige måder. "

Elevernes egne ord

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"

"FVGH er en dejlig skole med god stemning, høj faglighed og masser af søde mennesker"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"