Frederiksværk Gymnasium og HF

3z i lørdagsskole: SYMPOSION

Filosofiske tanker om godhed, kærlighed og uselviskhed

Tænk sig – det kunne lade sig gøre at samle en næsten fuldtallig 3z til Symposion på FVGH med oldlærer MK: PÅ EN LØRDAG, dagen efter at nattelivet for alvor åbnede igen. Men situationen var faktisk helt passende, da Platons: ’Symposion’, som klassen er i gang med at læse i deres filosofi-forløb i oldtidskundskab, faktisk også er et 2. dags-gilde, hvor man bliver enige om at holde taler om kærlighed i stedet for at drikke sig i hegnet. MK indledte med følgende ord:

Sym-pinein - at drikke sammen, får ny betydning i Platons Symposion, for alkoholen får tungen på gled,  tankerne til at flyve friere og kærligheden til at blomstre mellem mennesker. Den store filosof Søren Kierkegaard skriver også et Symposion kaldet ’In vino veritas’ = Sandheden findes i vinen, så denne forståelse af tankens frihed og at man skal høre sandheden fra børn og fulde folk, har sat sig spor. Nogle gange fortsættes udsagnet: ’in aqua sanitas’ = i vandet findes fornuften/helsen, og iflg. Wikipedia findes denne form for udtryk på tværs af kulturer og sprog.

I klassen er vi blevet enige om, at godhed og kærlighed hænger uløseligt sammen og at gode gerninger kan bringe meget godt med sig. ? Om kærligheden er uselvisk kan diskuteres, og det har vi også gjort, - personligt mener jeg, at uselviskheden er vigtig, især i en verden som vores, hvor vi har meget fokus på os selv og hvad vi får ud af alting.

At kærlighed og viden også hænger sammen, er indlysende for jer oplyste unge - for hvordan skal man kunne tale om, endsige føle kærlighed hvis ikke man forstår (en brøkdel) af den. Men hvornår forstår man egentlig noget helt og fuldt? Vi behøver ikke at dø for at erkende, at visdoms-søgen er en livslang proces og at visdommen udvikles og fødes til verden i gode venners lag. Så er der noget I gerne vil have en andens vinkel på, så SPØRG - enten mig eller hinanden. Først da bliver du klogere..

Så lad vores Symposion blive fyldt med uselviskhed, godhed og vise ord…

Herefter fulgte mange elevindslag – der var digtet sang, skrevet taler, fortalt eventyr baseret på personlige erfaringer og reciteret digte – alt sammen fra elev-hånd og alt sammen om kærlighed. Jeg er dybt imponeret og takker ydmygt for et par dejlige timer i jeres behagelige selskab! Klik her for at se videoen 

/MK

Alberte 3z

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"

"FVGH er en dejlig skole med god stemning, høj faglighed og masser af søde mennesker"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"