Frederiksværk Gymnasium og HF

Biologi A deltager i forskningsprojekt og finder dna i dræbergopler

Forventet - men dårligt nyt

Biologilærer Stine Handesten har ansøgt og er sammen med 25 andre steder i landet blevet godkendt til at Biologihold A i 3b (biologi-studieretningsklassen) fra FVGH deltager i nationalt forskningsprojekt i samarbejde med Københavns Universitet og Miljøstyrelsen om invasive arter i vores lokale vandområder.

Eleverne har taget vandprøver ved Stejlepladsen i Lynæs, som er blevet undersøgt vha specialudstyr i laboratoriet sammen med Københavns Universitet. Det skulle undersøges, hvilke invasive arter der er i lokalområdet. Man har brugt ”miljø-DNA” som metode. Eleverne har tidligere på året set en invasiv art, Asiatisk strandkrappe, fra lokationen i Lynæs. Dette er dog endnu ikke blevet undersøgt nærmere, så det vides ikke om det er et enkeltstående tilfælde. Oplysningerne er dog videregivet til både Universitetet og Miljøstyrelsen.

Torsdag d. 26.11.2020 var biologi-holdet på Zoologisk museum (Københavns universitet), hvor de undersøgte havprøverne vha miljø-DNA metoden. Her fandt de – ikke overraskende – at ja, der den invasive art, amerikanske ribbegople også kaldet dræbergoplen trives godt i Lynæs og det er IKKE godt nyt for vores lokalmiljø. Den amerikanske ribbegople har en negativ indflydelse på de hjemmehørende arter.

Miljø-DNA er rester af DNA som findes i omgivelserne udenfor en organisme. Alle organismer efterlader DNA-spor i sine omgivelser, og ved hjælp af specielt udstyr (real time PCR), kan man måde på mængden af DNA og hvilke hvilken art, DNA resterne stammer fra. Man skal dog være opmærksom på at alle metoder har begrænsninger. Dette har 3b nu helt styr på. 

/ST

"Det var en mega fed oplevelse at få lov til at opleve miljøet på KU og få lov til at bruge deres laboratorier"

"Jeg syntes det var en mega fed oplevelse, hvor man kom væk fra hverdagen. Man fik teorien ud i hænderne og oplevede hvordan en hverdag nogenlunde kunne se ud, som laborant. Man fik en større forståelse hvordan reel time PCR fungerer"

Asiatisk strandkrabbe fanget i Lynæs - hører slet ikke til her
3b i Lynæs
Dræbergoplen. Kilde: Videnskab.dk

Elevernes egne ord

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "