Frederiksværk Gymnasium og HF

Festlig fejring af studenter

Retningslinjer for sidste eksamen, huefest, translokation, fotografering og studenterkørsel

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt retningslinjer for afvikling af sidste skoledag, translokation, vognkørsel mm. 

På FVGH vil følgende gælde:

Sidste eksamen 21-22-23/6:

Ved sidste eksamen må der stå 1 person udenfor eksamenslokalet og tage imod den nybagte student. Alle andre skal opholde sig udenfor skolens bygninger.

Al fejring foregår udendørs på arealet foran skolen for at undgå støjgener for de mange elever, som er til eksamen (alle lokaler på skolen er i brug 21-22-23 juni). Det grønne område ved kantinen kan af samme årsag ikke bruges til fejring af studenter i år.

Der opstilles bord-bænkesæt på de områder, hvor man må være. I tilfælde af meget dårligt vejr, åbnes hallen til fejring.

Vi forventer naturligvis, at man rydder op efter sig selv og sin familie, når man forlader skolen efter fejring. Man må ikke benytte konfettirør!

Deter IKKE tilladt med confettirør på skolens område

Huefesten 23/6 aflyst:

Det er i år desværre ikke lovligt for skolen at stå for afholdelse af huefesten d. 23. juni. Vi vil derfor opfordre til, at såfremt en klasse bliver enige om at afholde en privat huefest, at invitere klassens lærere. Ved private fester bærer skolen ikke noget ansvar i forhold til forsamlingsregler, men vi opfordrer selvfølgelig til, at alle deltagere er testet jf. gældende retningslinjer mv.

Translokation 25/6:

Grundet forsamlingsloft og pladskrav afholdes der i år to translokationer:

2p & 2q: Translokation i hallen kl. 8.30-9.30 KLIK HER FOR LINK TIL LIVE STREAM.

3a, 3b, 3x & 3y: Translokation i hallen kl. 10.30-11.30 KLIK HER FOR LINK TIL LIVE STREAM.

Hver STX-student må max. medbringe to familiemedlemmer til translokationen grundet forsamlingsloft og pladskrav.

Hver HF-student må max. medbringe fire familiemedlemmer til translokationen grundet forsamlingsloft og pladskrav.

Begge translokationsbegivenheder live-streames (info følger), så man kan følge med, selvom man ikke kan deltage fysisk.

OBS! PARKERING: Det er IKKE muligt at parkere på skolens p-plads pga. studentervognenes placering. Brug i stedet p-pladsen ved Kvickly eller området ved Syrevej. Gangbesværede kan sættes af foran skolen.

Negativ Coronatest (max. 72 timer gl) skal forevises ved indgangen til hallen. Mundbind skal bæres al den tid man ikke sidder på sin plads. Familiemedlemmer/elevens gæster skal sidde sammen.   

Studenterfotografering 25/6:

Der er fotografering efter følgende plan:

3a: 8.30-9.00

3b: 9.00-9.30

3x: 9.30-10.00

3y: 10.00-10.30

2p: 10.30-11.00

2q: 11.00-11.30

3x sommer 2020

Studentervogne:

Alle studentervogne forventes at køre fra skolen kl. 12.00. Man skal sørge for at give sin ”underklasse” besked om pyntning af vogn, når man kender sin vogns ankomsttidspunkt til skolen.

Hvis alle studenter og deres gæster er til stede ved vognenes afgang, kommer vi tæt på forsamlingsloftet på 500, så man skal vide, at såfremt flere støder til, risikerer man bødeforlæg fra politiet. Skolen er ikke ansvarlig for evt. overskridelse af forsamlingsforbud, så vi opfordrer til, at alle ikke-inviterede, men interesserede tager opstilling langs ruten i Strandgade væk fra skolens område.

Studenterkørsler er private begivenheder, og skolen har ikke ansvar for afviklingen af disse.

Sådan parkerer studentervognene. Bemærk at det ikke er muligt at parkere på skolens p-plads!

Med venlig hilsen

Peter Brink

Rektor, FVGH

Den fulde tekst med retningslinjer for afslutning af skoleåret kan og bør læses her: (retningslinjer for fejring af uddannelsesafslutning…)

Elevernes egne ord

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "