Frederiksværk Gymnasium og HF

Forskerspireprojektet 2020

Stort tillykke til Ulrikke Andrea Lysbeck Olsen 3.x med nomineringen som årets forskerspire i naturvidenskab og til Lisbeth Haulrig for prisen som årets koordinator!

Ulrikke foran dommerne (foto fra live-stream)

I dag tirsdag d. 1. december var der afslutningshøjtidelighed på Københavns universitet med afsløring af vinderne og præmieoverrækkelse ved rektor Henrik C.Wegener, KU og departementschef Hanne Meldgaard, Uddannelses og Forskningsministeriet. Universitetets koordinatorpris gik i år til vores egen Lisbeth Haulrig, som er indstillet af forskerspirene på FVGH med flot skriftlig begrundelse. Universitetet valgte Lisbeth til årets pris. Der følger 3000,- med prisen.

11 af de 12 forskerspirer på scenen

Vi, som var hjemme på gymnasiet, fulgte med da højtideligheden blev live-streamet på storskærm i kantinen.

På fredag holder vi vores egen fejring af Lisbeth og forskerspirerne og her vil rektor Peter Brink overrække blomster fra skolen til de rekordmange forskerspirer fra FVGH. Vi er superstolte af jer!

11 forskerspirer sammen med rektor Peter Brink og koordinator Lisbeth Haulrig

Projekt Forskerspirer

Projekt Forskerspirer er Københavns Universitets landsdækkende tilbud til elever på de fem gymnasiale ungdomsuddannelser, eux, hf, hhx, htx og stx. Projektet lader talentfulde og nysgerrige gymnasielever prøve kræfter med, hvad det vil sige at arbejde som forsker. De kan fordybe sig i alle områder inden for hovedkategorierne samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab og humaniora.

Hvad får eleverne ud af projektet:

  • Mulighed for at gå i dybden med noget, de interesserer sig for
  • Et indblik i hvad det vil sige at gå på universitetet og arbejde som forsker
  • Konkrete redskaber til at lave bedre opgaver og projekter her og nu
  • Eleverne arbejder sammen med en forsker inden for deres specifikke område
  • De får en række metoder til organisering af studie- og forskningsarbejde
  • De får et netværk bestående af andre unge landet over
  • Og – de bliver skubbet lidt ud i nye oplevelser og udfordringer

Forskerspirer 2020 i tal:

  • Tilmeldte elever i februar 2020: 16
  • Gennemførte og beståede projekter oktober 2020: 12 – heraf 1 nomineret som årets forskerspire (naturvidenskab)
  • Beståede projekter på landsbasis: 76

Gennemførte forskerspireprojekter 2020 ved Frederiksværk Gymnasium og HF

 

Anna Wibeck-Nilsson, 3x:

Hvorfor er der en stigning af unge, danske borgere under 30 år på overførselsindkomst, f.eks. ressourceforløbsydelser eller førtidspension? Samfundsvidenskab

Anna Sophie R. Eriksen, 3b:

Manipulation af corynebakteriers næring for at undgå uønsket lugt i axillen. Sundhedsvidenskab

Daniel Didriksen, 3x:

Hvor gemmer troen sig? En undersøgelse af, hvor stor en rolle troen spiller for det moderne menneske? Humaniora

Hamza Zaman, 3x:

Mad som medicin. En undersøgelse af koblingen mellem kost og livskvalitet. Sundhedsvidenskab

Ida Korsgaard, 3a:

Mænd, som udøver vold i parforhold. Hvad ligger til grund for forhold, hvor manden vælger at udøve aggressive handlinger i form af vold? Samfundsvidenskab

Freja Danner 3y:

Samvær på tværs af generationer. Hvordan kan samvær mellem plejehjemsbeboer og børnehavebørn være med til at øge plejehjemsbeboernes aktivitetsniveau og forbedre ældres fysiske og psykiske tilstand? Samfundsvidenskab.

Julie Brande Bæk, 3.b:

Hvordan kan man anvende nudging til at ændre vores vaner og adfærd, så det enkelte menneske tager mere ansvar for klimaforandringerne i Danmark? Samfundsvidenskab.

Sara Bundgaard Nielsen, 3b:

Kæledyrs påvirkning på mennesker – kan besøgshunde forbedre livskvaliteten hos beboerne på danske plejehjem? Sundhedsvidenskab.

Signe Larsen. 3a:

Ulige kønsfordeling på erhvervsuddannelserne. En undersøgelse af, hvorfor så mange færre kvinder end mænd søger ind på erhvervsuddannelser og får læreplads? Samfundsvidenskab.

Tobias Haslund Christensen, 3x:

En undersøgelse af kuldes effekt på mennesket - med særligt fokus på styrke og udholdenhed. Sundhedsvidenskab.

Ulrikke Andrea Lysbeck Olsen, 3x:

Kan man forøge bioproduktionen gennem fotosyntese ved yderligere at indføre cyanobakterier, som indeholder klorofyl d og f i bioreaktoren? Naturvidenskab

Wenwen Yang, 3b:

Følelser og følelsesmæssige belastninger i inhomogene HF og gymnasieklasser. En undersøgelse af, hvordan eleverne i inhomogene gymnasieklasser klasser forholder sig til deres medstuderende følelser og de følelsesmæssige krav, som gymnasiale-livet stiller? Sundheds- og samfundsvidenskab.

Lisbeth Haulrig - årets koordinator (foto fra live-stream)
Ulrikke i sit oplæg
Ulrikke med sit diplom

Elevernes egne ord

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "