Frederiksværk Gymnasium og HF

FVGH går en grøn fremtid i møde

Niels-Henrik og Jonathan efteruddannet i grøn omstilling og bæredygtighed

Vores undervisere Niels-Henrik Dam (naturgeografi) og Jonathan Ovesen (dansk og retorik) har nu som de første afsluttet et ambitiøst uddannelsesforløb i bæredygtighed og grøn omstilling hos Green Solution Center i samarbejde med Gymnasiefællesskabet og Københavns Universitet.

Tredje og sidste modul har stået på emnerne “kunst og bæredygtighed” og “fremtidens fødevarer”.

De er klar til at bringe ny viden om undervisning i bæredygtighed og grøn omstilling hjem til FVGH.

Jonathan Ovesen deler sine tanker i et Linked in-indlæg d. 9.september 2023:

”I dag har jeg sammen med min kollega afsluttet en efteruddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling for gymnasielærere hos Green Solution Center, KU Science.

Uddannelsen har åbnet for rigtig mange store spørgsmål og tydeliggjort et behov for en ny gymnasie-didaktik inden for bæredygtighed, klimakrise, naturkrise og grøn omstilling:

  • Hvordan underviser vi vores elever i bæredygtighed og klimakrise uden at tage modet, nysgerrigheden og lysten fra dem?
  • Hvordan undgår vi dystopien for i stedet at bevæger os hen mod utopien: det mulige, potentialerne, håbet?
  • Hvordan underviser vi i realiteterne uden at skabe endnu flere skamfulde følelser hos de unge?
  • Hvad er det overhoved for nogle grundlæggende kompetencer vores unge skal have ude fremtiden?

Viden om kriserne er ikke nok. Eleverne skal lære at kunne forestille sig verden helt anderledes end den er nu. Forestillingsevnen! Muligheds-sansen! Undervisningen skal kunne af-selvfølgeliggøre det selvfølgelige. Hvordan kan hvert enkelt fag i gymnasiet bidrage til en ny grøn didaktik? Der er flere spørgsmål end svar. Tak til Green Solutions Centre - Københavns Universitet og Gymnasiefællesskabet for at have påbegyndt rejsen for os og med os.”

Både Niels og Jonathan har meldt sig til en ny arbejdsgruppe af gymnasielærere og to rektorer, der skal planlægge og koordinere noget nyt undervisningsmateriale, muligvis også en ny grundbog om bæredygtighed og grøn omstilling i gymnasiet. 

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."