Frederiksværk Gymnasium og HF

Innovationsprojekt om ny genteknologi på højt niveau

2a og 2x har arbejdet med innovationsprojekt i biologi om den ny genteknologi CRISPR/CAS9 og hvordan denne kan anvendes i fremtiden

CRISPR/ CAS9 er en helt ny gensplejsningsteknik, den er billig, den er hurtig og den er nem. Med denne metode kan man udtage- og/eller indsætte gener, helt som vi mennesker måtte ønske det. Denne nye teknik vil unge mennesker i fremtiden skulle forholde sig til - det bliver på et eller andet tidspunkt deres hverdag. Biologilærer Ulla Rasmussen havde et ønske om, at de skulle kende til denne ”fremtidige” gensplejsningsteknik. Da gensplejsning er et spørgsmål om teknik - kort og godt: hvad kan vi, fik grupperne en fodlænke der hed: VI KAN - MEN SKAL VI? Er det i orden, at vi mennesker gør det, vi kan? Eleverne har brugt Etisk Råds hjemmeside, og haft indgående diskussioner om, hvorvidt vi som mennesker skal blande os i evolutionen - hvilke risici og mulige konsekvenser er der?

Klasserne har arbejdet i grupper med en valgt organisme og skrevet fine, spændende artikler bl.a. om ønskebørn - en desginet generation, om organdonationer fra grise til mennesker og om brug af landbrugsafgrøder som er gensplejset til de kommende klimaændringer. Det var en stor mundfuld for eleverne, da stoffet er fagligt svært og kompliceret, men biologilærer Ulla Rasmussen er stolt af elevernes formåen og de gode artikler; "Det arbejde, de to klasser har præsteret, og under de omstændigheder (Corona-krisen), ligger langt over mine forventninger"

/UR

Uddrag fra artiklen af Alexander, Kira og Nikolaj
Uddrag fra artiklen af bl.a. Rasmus V. Mortensen
Uddrag fra artiklen af Asta, Signe og Clara

Læs de interessante artikler her: 

Ønskebørn eller ønsketænkning - af Rasmus

Ønskebørn, en designet generation - af Marina, Cecilia, Emma, Isabella

Er desginerbørn fremtiden? - af Ida, Asta, Signe og Clara

Embryonale stamceller: Ønskebørn - af Kira, Nikolaj og Alexander

Ændring af dyreracers egenskaber - til fordel for menneskeheden? - af Sara, Anna, Anton

Hvordan ser dit drømmebarn ud - af Andrea

Embryonale stamceller - af Rauna

Ændring af dyreracer - af Vena, Mikas, Filip og Laura

Ændring af dyreracer - til fordel for menneskeheden? - af Hamza, Magnus, Aleksander

CRISPR på planter - af Ulrikke, Christian, Kasper

Kan genteknologi redde menneskeliv? - af Christina, Camilla, Sara

Elevernes egne ord

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "