Frederiksværk Gymnasium og HF

Is og indlandsisen

Naturvidenskabelig Master Class

FVGH har adskillige tilbud ifm. masterclass, hvor elever har mulighed for at dyrke deres interesser. En af dem er masterclass i Naturvidenskab, hvor skolens lærere i naturvidenskab udbyder forskellige tilbud eller forløb i løbet af året. Afhængig af hvor mange forløb eleverne tager, modtager de et diplom samt en nål til eksamensbeviset.

I år er det fx Excel – bliv klog på regneark mm, Tang – en bæredygtig ressource, Is og Indlandsisen samt Bioetik .

Senest har fysik og Naturgeografi udbudt: IS og indlandsisen Is har mange fascinerende egenskaber og har samtidig en vigtig rolle i klimadebatten, men har du tænkt over, hvad der i grunden gemmer sig under indlandsisen?

Her var 15 super interesserede elever tilmeldt, hvor de i fysik fik en introduktion i is’ egenskaber, bl.a. demonstreret ved et isblokforsøg. Det overraskende er at tråden ikke skærer isblokken over i to dele. Ved at hænge to 5kg lodder i metaltråden opnås der et meget højt tryk under tråden. Det tvinger isen over på væskefase, som tråden kan synke igennem. Over tråden er trykket normalt, og vandet går tilbage på isfase. Derfor skæres blokken ikke over.

I naturgeografi fik eleverne en viden om sammenhænge ifm indlandsisen og vandets kredsløb samt klimaets rolle. Her blev arbejdet med indlandsisen og Google Earth samt ikke mindst demonstreret ved et forsøg om den såkaldte Albedo-effekt, hvor vi iagttog forskellige objekters evne til at reflektere lys (sollys) og dermed betydning for temperaturen.

Endelig sluttede aften af med en streaming til Århus Universitet med 2 danske professorer, hvor vi i 2 timer fik en indgående viden  mht. indlandsisens betydning for klimadebatten vedr. global opvarmning, samt hvad der faktisk geologisk og naturgeografisk gemmer sig under indlandsisen.

Forløbet var en positiv oplevelse for alle.

/SVO & NHD     

Elevernes egne ord

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "