Frederiksværk Gymnasium og HF

Kvalitetsudviklingssystem

I forbindelse med den seneste reform af de gymnasiale uddannelser, kom der samtidig en række nye bestemmelser til de gymnasiale uddannelsers kvalitetssikringssystemer.

Det lovmæssige grundlag for Frederiksværk Gymnasium og HF´s kvalitetssikringsarbejde tager udgangspunkt i: 

  • Lov om de gymnasiale uddannelser § 71
  • Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser §5, §19 og §59-63

Læs om vores Evalueringsstrategi her

Læs om vores Selvevalueringer her

Læs om opfølgning på evalueringer her

Læs om vores elevtrivselsmålinger for STX her og for HF her

Læs om skolens nøgletal her

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"