Frederiksværk Gymnasium og HF

Valgmøde med livlig debat

Der var god demokratisk valgdebat i kantinen tirsdag d. 13. maj

Marlene Harpensøe (DF), Mette Abildgaard (C), Anders Samuelsen (LA), Hans Andersen (V), Martin Lidegaard (RV), Nick Hækkerup (S), Trine Torp (SF), Mai Villadsen (Enhedslisten) og Christian Poll (Alternativet) var mødt op, så alle partier, der sidder i Folketinget, kom med en repræsentant til vores valgmøde. Desuden kom Mette Thiesen (Nye Borgelige) forbi i spisefrikvarteret og fik en snak med de interesserede elever.

Der var gang i valgboderne i kantinen, hvor partierne delte både flyers, æbler, bolcher, kuglepenne og yoyo’er ud til eleverne.

Frederiksborg Amts Avis var med og skrev denne artikel om de spørgelystne elever til valgmødet

Halsnæs Lokalavis var også tilstede ved valgmødet og bemærkede de mange spørgsmål om klima. De skrev denne artikel.

Valgmødet fik et lidt uheldigt efterspil og omtale i medierne, som mange sikkert har hørt og læst om. Ledelsen på FVGH gentager hermed forklaringen på sammensætningen af deltagerpanelet til valgmødet:


1. Vi har altid haft den procedure, at vi inviterer de partier, som sidder i Folketinget.

2. Det giver vores elever mulighed for at spørge ind til, hvilken politik partierne har ført de seneste 4 år.

3. Desuden er det store antal opstillingsberettigede partier i år en udfordring, når vi så tæt på eksamen kun kan bruge et modul på arrangementet. Skulle de fire nye partier også have deltaget, ville der have været meget kort tid til hvert partis kandidat.

Hvad vi beslutter at gøre ved næste valg, må tiden vise. Nu er der blot tilbage at ønske alle et rigtigt godt valg!

Mette Thiesen (Nye Borgerlige)
Anders Samuelsen (LA)
Marlene Harpensøe (DF)
Martin Lidegaard (RV)

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"