Frederiksværk Gymnasium og HF

Valgmøde med livlig debat

Der var god demokratisk valgdebat i kantinen tirsdag d. 13. maj

Marlene Harpensøe (DF), Mette Abildgaard (C), Anders Samuelsen (LA), Hans Andersen (V), Martin Lidegaard (RV), Nick Hækkerup (S), Trine Torp (SF), Mai Villadsen (Enhedslisten) og Christian Poll (Alternativet) var mødt op, så alle partier, der sidder i Folketinget, kom med en repræsentant til vores valgmøde. Desuden kom Mette Thiesen (Nye Borgelige) forbi i spisefrikvarteret og fik en snak med de interesserede elever.

Der var gang i valgboderne i kantinen, hvor partierne delte både flyers, æbler, bolcher, kuglepenne og yoyo’er ud til eleverne.

Frederiksborg Amts Avis var med og skrev denne artikel om de spørgelystne elever til valgmødet

Halsnæs Lokalavis var også tilstede ved valgmødet og bemærkede de mange spørgsmål om klima. De skrev denne artikel.

Valgmødet fik et lidt uheldigt efterspil og omtale i medierne, som mange sikkert har hørt og læst om. Ledelsen på FVGH gentager hermed forklaringen på sammensætningen af deltagerpanelet til valgmødet:


1. Vi har altid haft den procedure, at vi inviterer de partier, som sidder i Folketinget.

2. Det giver vores elever mulighed for at spørge ind til, hvilken politik partierne har ført de seneste 4 år.

3. Desuden er det store antal opstillingsberettigede partier i år en udfordring, når vi så tæt på eksamen kun kan bruge et modul på arrangementet. Skulle de fire nye partier også have deltaget, ville der have været meget kort tid til hvert partis kandidat.

Hvad vi beslutter at gøre ved næste valg, må tiden vise. Nu er der blot tilbage at ønske alle et rigtigt godt valg!

Mette Thiesen (Nye Borgerlige)
Anders Samuelsen (LA)
Marlene Harpensøe (DF)
Martin Lidegaard (RV)

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."