Frederiksværk Gymnasium og HF

Whistleblowerordning

Whistleblowerordning (WB) på Frederiksværk Gymnasium og HF

Skolens interne whistleblowerordning anvender systemet whistleblowersoftware.com.
 

Skolens WB-enhed består af følgende personer:

Vicerektor Anne Hemmingsen
Uddannelsesleder Thomas Bo Jørgensen
Arbejdsmiljørep. Lene Nordlund Christensen
Jurist, Pernille Frimann samt jurist Camilla Schaldemose fra Gymnasiefællesskabet i Roskilde.

Proceduren  ang. anmeldelse (herunder hvilke typer sager der kan indberettes) kan findes ved at følge link nedenfor.

Indberetning til WB-ordning for ELEVER (udelukkende vedr. seksuel chikane)

Indberetning til WB-ordning for medarbejdere kan læses her

Indberetning til WB-ordning for eksterne (tidligere medarbejdere, jobansøgere, samarbejdspartnere, bestyrelsesmedlemmer etc.) kan læses her

Der er også mulighed for at indberette til statens eksterne WB-ordning som håndteres af datatilsynet:’ - klik her

Henvendelser til whistleblowerenheden:

2022 - 0 henvendelser

2023 - 1 henvendelse

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."