Frederiksværk Gymnasium og HF

Whistleblowerordning

Whistleblowerordning (WB) på Frederiksværk Gymnasium og HF

Skolens interne whistleblowerordning anvender systemet whistleblowersoftware.com.
 

Skolens WB-enhed består af følgende personer:

Vicerektor Anne Hemmingsen
Uddannelsesleder Thomas Bo Jørgensen
Arbejdsmiljørep. Lene Nordlund Christensen
Jurist, Pernille Frimann samt jurist Camilla Schaldemose fra Gymnasiefællesskabet i Roskilde.

Proceduren  ang. anmeldelse (herunder hvilke typer sager der kan indberettes) kan findes ved at følge link nedenfor.

Indberetning til WB-ordning for ELEVER (udelukkende vedr. seksuel chikane)

Indberetning til WB-ordning for medarbejdere kan læses her

Indberetning til WB-ordning for eksterne (tidligere medarbejdere, jobansøgere, samarbejdspartnere, bestyrelsesmedlemmer etc.) kan læses her

Der er også mulighed for at indberette til statens eksterne WB-ordning som håndteres af datatilsynet:’ - klik her

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"