Frederiksværk Gymnasium og HF

Elevrådet 22/23

Skolens elevråd har indflydelse på skoledagen og skolens udvikling. Elevrådet taler elevernes fælles sag, så eleverne får indflydelse.

Der er valg til elevrådet én gang om året. Der vælges 2 fra hver klasse: En repræsentant og en suppleant. 

Elevrådet stemmer om, hvem der skal være formand og næstformand. Disse to sidder med i skolens bestyrelse og må deltage i bestyrelsesmøder og pædagogisk rådsmøder med lærerne. 

Det er Elevrådet, der arrangerer en gruppe til at stå for Operation Dagsværk og under elevrådet hører også Festudvalget.

Der afholdes en årlig fest for elevrådet.

I elevrådet har man gode muligheder for at sætte sit præg på skolen og få indflydelse og indblik.

Klik her for at du læse elevrådets vedtægter

Elevrådsformand Silke Cheri Kronbak 3y

SE VIDEO OM ELEVRÅDET PÅ FVGH HER

Her kan du læse referater fra elevrådsmøderne

Skolens nye elevråd har konstitueret sig på flg. måde:

Formand: Silke Kronbak 3y

Næstformand: Anton Lykke Jensen 2b

Kasserer: Elliot Høpfner 3x

Sekretær: Ana Thorsø

Silke og Anton er qua deres formands- og næstformandsposter valgt til skolens bestyrelse.

Her er alle elevrådsmedlemmerne: 

Elevkontakt: Peter Brink Thomsen

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"