Frederiksværk Gymnasium og HF

Læsevejledning

Vi er to læsevejledere på skolen, Birgitte og Maj. 

Vi tester jer alle sammen i læse- og stavekompetencer. De, som har vanskeligheder, vil få tilbudt et stavekursus eller skrivekursus.

Hvis du er ordblind, eller testen viser, at det er sandsynligt, vil du blive tilbudt en ordblindetest. Viser resultatet af ordblindetesten, at du er ordblind, får du mulighed for forlænget tid til eksamen og hjælpemidler efter behov.

Du er altid velkommen til at henvende dig til en af os, hvis du har spørgsmål.

Birgitte Dornoy,
Læsevejleder,
SPS-vejleder (Specialpædagogisk Støtte)
bd@fvgh.dk
Maj Ferriz Thorsø, Læsevejleder. mft@fvgh.dk

Elevernes egne ord

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"

"FVGH er en dejlig skole med god stemning, høj faglighed og masser af søde mennesker"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"