Frederiksværk Gymnasium og HF

Visioner og værdier

Frederiksværk Gymnasium og HF er stedet, hvor unge i lokalområdet tager en bred ungdomsuddannelse og kvalificerer sig til en videregående uddannelse og et spændende job.

Lokalt gymnasium med internationalt udsyn

Vi spiller en aktiv og synlig rolle i lokalsamfundet ved at tilbyde et alsidigt uddannelsestilbud, bidrage til områdets kultur- og ungdomsliv og inddrage områdets virksomheder, institutioner og organisationer for at gøre undervisningen mere virkelighedsnær. Samtidig lægger vi stor vægt på, at vi lever i en international verden, og arbejder derfor på, at eleverne konkret møder folk fra andre lande og får kendskab til kulturforskelle, og hvordan man håndterer dem. Det gælder både i den almindelige undervisning og på studieture.

Faglige ambitioner for alle

Vi tilbyder vores elever en bred vifte af fag, der kvalificerer til det videre uddannelsesvalg. Eleverne møder højt engagerede og fagligt kompetente lærere, både i de enkelte fag og i det tværfaglige samarbejde. Undervisningen tager udgangspunkt i at dygtiggøre vores elever ud fra den enkeltes behov og forudsætninger. Der stilles klare forventninger til elever såvel som lærere.

Fællesskab og medejerskab

Elever, lærere og øvrige ansatte er alle del af et fællesskab, der aktivt er med til at skabe skolen og dens studiemiljø. Vi styrker medejerskabet ved at træffe beslutninger om skolen på et demokratisk grundlag i Samarbejdsudvalget, Pædagogisk Råd, Elevrådet og øvrige udvalg for lærere og elever. Her har ideer fra alle sider mulighed for at blomstre og blive til virkelighed. Vi har en god omgangstone, udviser gensidig respekt og hjælper hinanden på tværs af klasser og årgange. Det skaber et trygt socialt og fagligt miljø og er med til at sikre, at den enkelte får positive relationer og føler sig som en del af fællesskabet. På FVGH opstår fællesskaber samtidig i de mange tilbud uden for den almindelige undervisning; musical, musikcafe, frivillig idræt, lektiecafe og meget mere.

Fokus på eleven

Eleverne er skolens vigtigste værdi. Lærere og uddannelsesvejledere møder alle elever i øjenhøjde. Vi arbejder aktivt for, at hver enkelt elev kan udvikle sine muligheder og udfolde sine talenter.

Kreativitet

Vi udfordrer eleverne gennem kreative arbejdsformer til at tænke innovativt og fremtidsorienteret i alle fag. Vi styrker de unges personlige kompetencer ved at give plads til musiske, kunstneriske og sportslige aktiviteter.

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."