Frederiksværk Gymnasium og HF

Visioner og værdier

Frederiksværk Gymnasium og HF er stedet, hvor unge i lokalområdet tager en bred ungdomsuddannelse og kvalificerer sig til en videregående uddannelse og et spændende job.

Lokalt gymnasium med internationalt udsyn

Vi spiller en aktiv og synlig rolle i lokalsamfundet ved at tilbyde et alsidigt uddannelsestilbud, bidrage til områdets kultur- og ungdomsliv og inddrage områdets virksomheder, institutioner og organisationer for at gøre undervisningen mere virkelighedsnær. Samtidig lægger vi stor vægt på, at vi lever i en international verden, og arbejder derfor på, at eleverne konkret møder folk fra andre lande og får kendskab til kulturforskelle, og hvordan man håndterer dem. Det gælder både i den almindelige undervisning og på studieture.

Faglige ambitioner for alle

Vi tilbyder vores elever en bred vifte af fag, der kvalificerer til det videre uddannelsesvalg. Eleverne møder højt engagerede og fagligt kompetente lærere, både i de enkelte fag og i det tværfaglige samarbejde. Undervisningen tager udgangspunkt i at dygtiggøre vores elever ud fra den enkeltes behov og forudsætninger. Der stilles klare forventninger til elever såvel som lærere.

Fællesskab og medejerskab

Elever, lærere og øvrige ansatte er alle del af et fællesskab, der aktivt er med til at skabe skolen og dens studiemiljø. Vi styrker medejerskabet ved at træffe beslutninger om skolen på et demokratisk grundlag i Samarbejdsudvalget, Pædagogisk Råd, Elevrådet og øvrige udvalg for lærere og elever. Her har ideer fra alle sider mulighed for at blomstre og blive til virkelighed. Vi har en god omgangstone, udviser gensidig respekt og hjælper hinanden på tværs af klasser og årgange. Det skaber et trygt socialt og fagligt miljø og er med til at sikre, at den enkelte får positive relationer og føler sig som en del af fællesskabet. På FVGH opstår fællesskaber samtidig i de mange tilbud uden for den almindelige undervisning; musical, musikcafe, frivillig idræt, lektiecafe og meget mere.

Fokus på eleven

Eleverne er skolens vigtigste værdi. Lærere og uddannelsesvejledere møder alle elever i øjenhøjde. Vi arbejder aktivt for, at hver enkelt elev kan udvikle sine muligheder og udfolde sine talenter.

Kreativitet

Vi udfordrer eleverne gennem kreative arbejdsformer til at tænke innovativt og fremtidsorienteret i alle fag. Vi styrker de unges personlige kompetencer ved at give plads til musiske, kunstneriske og sportslige aktiviteter.

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"