Frederiksværk Gymnasium og HF

Dansk

☺ Du har dansk i alle årene sammen med din klasse.

☺ Du starter med et introduktionsforløb, så alle i klassen får et fælles fundament, vi bygger videre på. Det sker bl.a. i form af et genrekursus.

☺ Du får et litteraturhistorisk overblik fra vikingetiden til i dag. Sammen med faget historie laver vi et forløb, så det bliver lettere at læse og forstå tekster fra forskellige tider.

☺ Du bliver god til at læse og analysere sagaer, salmer, eventyr, romaner, billeder, tv-programmer, avisartikler m.m. Meget læser/ser vi i fællesskab, men 2-3 værker vælges af dig i   forbindelse med et fælles forløb, hvorefter du fremlægger enten mundtligt eller skriftligt.

☺ Du bliver god til at formulere dig mundtligt, så du kan lave oplæg, læse højt og diskutere kvalificeret - også i dine andre fag.

☺ Du bliver god til at skrive. Vi arbejder med små skriveopgaver og store skriveopgaver i klassen og derhjemme. Det vigtige er, at der hele tiden er hjælp at hente, mens du skriver.

☺ Du bliver god til at indsamle, sortere og anvende materiale fra Internet og fra bøger.

☺ Du bliver opmærksom på sproget og dets mange muligheder: Både til en bevidstgørelse af dig selv og som et konkret hjælpemiddel fx til formidling af naturvidenskabelige opgaver.

☺ Du bliver god til at bruge dansk i andre fag, og hvor og når det er muligt laver vi projekter med dine andre fag.

Læs mere om faglige mål og indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: stx - HF

Elevernes egne ord

"På FVGH er der mange muligheder for at tage de forskellige fag der interesserer en."

"FVGH er et sted, hvor man kan udfolde sig både socialt og fagligt, og hvor der altid vil være plads til alle."

"Her er der først og fremmest god undervisning. God balance mellem faglighed og kultur. Godt sammenhold og stemning. "

"På FVGH er der rig mulighed for personlig og social udfoldelse, samtidig kan man fokusere på de fag som passer bedst til én selv."

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "