Frederiksværk Gymnasium og HF

Dansk

☺ Du har dansk i alle årene sammen med din klasse.

☺ Du starter med et introduktionsforløb, så alle i klassen får et fælles fundament, vi bygger videre på. Det sker bl.a. i form af et genrekursus.

☺ Du får et litteraturhistorisk overblik fra vikingetiden til i dag. Sammen med faget historie laver vi et forløb, så det bliver lettere at læse og forstå tekster fra forskellige tider.

☺ Du bliver god til at læse og analysere sagaer, salmer, eventyr, romaner, billeder, tv-programmer, avisartikler m.m. Meget læser/ser vi i fællesskab, men 2-3 værker vælges af dig i   forbindelse med et fælles forløb, hvorefter du fremlægger enten mundtligt eller skriftligt.

☺ Du bliver god til at formulere dig mundtligt, så du kan lave oplæg, læse højt og diskutere kvalificeret - også i dine andre fag.

☺ Du bliver god til at skrive. Vi arbejder med små skriveopgaver og store skriveopgaver i klassen og derhjemme. Det vigtige er, at der hele tiden er hjælp at hente, mens du skriver.

☺ Du bliver god til at indsamle, sortere og anvende materiale fra Internet og fra bøger.

☺ Du bliver opmærksom på sproget og dets mange muligheder: Både til en bevidstgørelse af dig selv og som et konkret hjælpemiddel fx til formidling af naturvidenskabelige opgaver.

☺ Du bliver god til at bruge dansk i andre fag, og hvor og når det er muligt laver vi projekter med dine andre fag.

Læs mere om faglige mål og indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: stx - HF

Elevernes egne ord

"Jeg har valgt at være med i elevrådet, fordi jeg synes det er spændende. Jeg vil gerne vil have medindflydelse på, hvordan tingene på FVGH er, da det er en stor del af min dagligdag."

Om sit arbejde i elevrådet

"Jeg mener at elevrådet er med til at trække skolen i den rigtige retning"

Om sit arbejde i elevrådet

" FVGH giver dig en masse rum til at være dig selv, til udvikling og en ny start "

"Her er sammenholdet i top - og der er plads til alle"

"Elevrådet giver en medindflydelse, hvilket er uvurderligt for elevernes sammenhold"

Om sit arbejde i elevrådet

"Her er lærerne altid glade og klar til at snakke"

"På Frederiksværk Gymnasium og HF har vi et godt socialt fællesskab og samvær, hvor alle kan komme og sige hvad de tænker og føler"

"Den gode balance mellem faglighed og kultur er med til at skabe og vedligeholde Frederiksværk Gymnasium og HF. "

"Med gymnasiet har du så mange muligheder bagefter"

Om valget af FVGH

"Det bedste er helt klart sammenholdet og vennerne, og stemningen også - og der er god undervisning og gode mennesker på FVGH."