Frederiksværk Gymnasium og HF

Religion

Religion er et obligatorisk fag i gymnasiet. Faget er 1-årigt og placeret i 2. eller 3. g alt efter hvilken studieretning du har valgt. I HF indgår faget i kultur- og samfundsfaggruppen sammen med historie og samfundsfag. Arbejdet med faget foregår på en videnskabelig baggrund og de religioner og religiøse fænomener der bliver taget op ses både i forhold til det enkelte menneske, grupper af mennesker og mere overordnet samfund og kultur. Der er flere mål med religionsundervisningen. For det første at du får en faglig viden om religioner og religiøse fænomener. Desuden vil faget belyse religionernes betydning for europæisk og dansk idéhistorie og identitetsdannelse, men også gøre dig bevidst om de spændinger der findes indenfor religionerne, mellem religionerne og mellem religioner og samfund. Dette skal give dig og dine kammerater mulighed for at forholde jer til religionerne og deres rolle i den moderne krisefyldte verden.

Fagets indhold:

I gymnasiet vil du møde et religionsfag der har verdensreligionerne i centrum. Kristendommen og islam er obligatoriske emner og yderligere en af de store verdensreligioner buddhismen, hinduismen eller jødedommen skal gennemgås. Når kristendommen og islam bliver gennemgået vil der blive sat fokus både på religionerne i et globalt, et europæisk og et dansk perspektiv. Foruden de tre emner der er nævnt skal der læses endnu et emne og det kan være helt anderledes. Det kan f.eks. være et emne hvor din klasse sammenligner religiøse fænomener f.eks gudsforestillinger, bøn eller offer for at finde frem til almene træk i religioner der tilsyneladende er meget forskellige. Sådan et emne belyser samtidig hvor forskellige udtryk det samme religiøse fænomen kan have alt efter hvilken religion der arbejdes med.

I HF indgår religion som nævnt i et tæt samarbejde med historie og samfundsfag. Også her er kristendommen og islam obligatoriske emner. Både når der arbejdes med disse obligatoriske emner og med valgfrie emner vil der blive lagt vægt både på religiøse fænomener, etiske problemstillinger og religionernes samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning.

Arbejdet med faget:

Arbejdet med religionsfaget har to sider. På den ene side arbejdes der med de emner der er valgt som unikke fænomener i kulturel og historisk sammenhæng og på den anden side som tværkulturelle størrelser. I dette arbejde bruges de forskellige religioners klassiske og moderne tekster, men også mange andre tekstformer, billeder, film og ekskursioner.

Det er naturligt for religion at indgå i samspil med andre fag. I HF sker det som et led i kultur- og samfundsfaggruppen og i gymnasiet både i tværfaglige projektforløb og i almen studieforberedelse.

Prøveform:

Både i gymnasiet og HF er eksamen i religion mundtlig.

Læs mere om faglige mål og indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Elevernes egne ord

"Jeg har valgt at være med i elevrådet, fordi jeg synes det er spændende. Jeg vil gerne vil have medindflydelse på, hvordan tingene på FVGH er, da det er en stor del af min dagligdag."

Om sit arbejde i elevrådet

"Jeg mener at elevrådet er med til at trække skolen i den rigtige retning"

Om sit arbejde i elevrådet

" FVGH giver dig en masse rum til at være dig selv, til udvikling og en ny start "

"Her er sammenholdet i top - og der er plads til alle"

"Elevrådet giver en medindflydelse, hvilket er uvurderligt for elevernes sammenhold"

Om sit arbejde i elevrådet

"Her er lærerne altid glade og klar til at snakke"

"På Frederiksværk Gymnasium og HF har vi et godt socialt fællesskab og samvær, hvor alle kan komme og sige hvad de tænker og føler"

"Den gode balance mellem faglighed og kultur er med til at skabe og vedligeholde Frederiksværk Gymnasium og HF. "

"Med gymnasiet har du så mange muligheder bagefter"

Om valget af FVGH

"Det bedste er helt klart sammenholdet og vennerne, og stemningen også - og der er god undervisning og gode mennesker på FVGH."