Frederiksværk Gymnasium og HF

Billedkunst

Billedkunst C besøger Arken

Billedkunst på niveau C vælges i 1.g og består af 3 ugentlige timer.

Efter 1.år kan billedkunst vælges på niveau B.

Faget indgår både som studieretningsfag og i samarbejdet i almen studieforberedelse.

SE VIDEO OM FAGET BILLEDKUNST HER


I billedkunst arbejder vi med følgende spørgsmål:

  •  Hvordan udformes kunst og arkitektur?
  •  Hvilke ideer ligger bag?
  •  På hvilken måde indgår billeder - i bred forståelse - i vores hverdag?
Skitsetegning


Fagets praktiske arbejde knyttes til den teoretiske del

  • Du får mulighed for at lære at arbejde med IT i billedproduktion
  • Du undervises i tegning, maleri og skulpturarbejde
  • I arbejdet med andres eller egne billeder løser du mindre praktiske opgaver


Undervisningen tilrettelægges som en udvikling fra lærerstyrede forløb til mere selvstændigt arbejde, dvs. du har:

  • klasseundervisning
  •  korte kursusforløb
  •  projektperioder, hvor du arbejder individuelt eller i grupper
  •  udstillingsbesøg


Ved eksamen tager du i besvarelsen af eksamensspørgsmålet udgangspunkt i din mappe, hvor du har samlet dine arbejder af både praktisk og teoretisk art gennem hele året.

Dvs. der er en høj grad af sammenhæng mellem det daglige arbejde i faget og den afsluttende eksamen.

Vælger du senere faget på B-niveau, vil en del af undervisningsperioden blive anvendt til et selvstændigt, individuelt projekt. Her vælger du et emne eller et tema, der har været behandlet i undervisningen og som du selv har interesse i at arbejde grundigere med.

Læs om faglige mål og indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: stx - HF

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"