Frederiksværk Gymnasium og HF

Billedkunst

Billedkunst C besøger Arken

Billedkunst på niveau C vælges i 1.g og består af 3 ugentlige timer.

Efter 1.år kan billedkunst vælges på niveau B.

Faget indgår både som studieretningsfag og i samarbejdet i almen studieforberedelse.

SE VIDEO OM FAGET BILLEDKUNST HER


I billedkunst arbejder vi med følgende spørgsmål:

  •  Hvordan udformes kunst og arkitektur?
  •  Hvilke ideer ligger bag?
  •  På hvilken måde indgår billeder - i bred forståelse - i vores hverdag?
Skitsetegning


Fagets praktiske arbejde knyttes til den teoretiske del

  • Du får mulighed for at lære at arbejde med IT i billedproduktion
  • Du undervises i tegning, maleri og skulpturarbejde
  • I arbejdet med andres eller egne billeder løser du mindre praktiske opgaver


Undervisningen tilrettelægges som en udvikling fra lærerstyrede forløb til mere selvstændigt arbejde, dvs. du har:

  • klasseundervisning
  •  korte kursusforløb
  •  projektperioder, hvor du arbejder individuelt eller i grupper
  •  udstillingsbesøg


Ved eksamen tager du i besvarelsen af eksamensspørgsmålet udgangspunkt i din mappe, hvor du har samlet dine arbejder af både praktisk og teoretisk art gennem hele året.

Dvs. der er en høj grad af sammenhæng mellem det daglige arbejde i faget og den afsluttende eksamen.

Vælger du senere faget på B-niveau, vil en del af undervisningsperioden blive anvendt til et selvstændigt, individuelt projekt. Her vælger du et emne eller et tema, der har været behandlet i undervisningen og som du selv har interesse i at arbejde grundigere med.

Læs om faglige mål og indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: stx - HF

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."