Frederiksværk Gymnasium og HF

Matematik

I filmen ”Contact” søger man efter intelligent liv i rummet. Man modtager et signal, der er baseret på primtal. Da er man sikker på, at der er tænkende væsener andre steder i universet end på jorden.

 Primtal er hele tal, hvor kun 1 og tallet selv går op i. De første fem primtal er således 2,3,5,7 og 11. Hvor mange primtal findes der? Det blev bevist ca. 200 år før vores tidsregning, at der er uendelig mange af dem. Hvordan finder man dem? Det hidtil største vil fylde ca. 34 avissider i Politiken-format. Først for få år siden fandt man ud af at primtallene kan bruges. De anvendes i kryptologi (kodning af tekster) i magnetstriber (Kreditkort) i personnumre og mange andre steder.

 Forestil dig at der er 24 personer forsamlet – f.eks. i en klasse. Hvad er sandsynligheden for at mindst to af disse personer har fødselsdag på samme dato? Svaret er, at der er over 50 %´s sandsynlighed for sådan et sammenfald. Overraskende? Forestil dig at der lægges et reb omkring jorden, som i den her sammenhæng betragtes som en kugle. Hvor højt over jorden vil rebet svæve hvis vi forlænger det med en meter? Svaret er 15,9 cm. Matematikken er det fag – og det eneste fag – hvor der kan føres beviser, og det fører ofte til smukke og overraskende resultater.

 En berømt tysk matematiker – David Hilbert - fortalte sine studerende om et hotel han kaldte Hilberts hotel, når han skulle forklare uendelighedsbegrebet. Hotellet har uendelig mange værelser. En aften kommer der en rejsende til hotellet. Natportieren siger at der er optaget – men gæsten, der er matematiker, siger at han godt kan skaffe sig en plads. Hvordan? Det er ikke så svært. For selvom der ankom uendelig mange gæster, ville der kunne skaffes plads på det fuldt besatte hotel til alle.

 Matematik bygger på logisk tænkning. Matematik er uundværligt i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab, som grundlag for politisk beslutningstagen og for at kunne forholde sig til mange af de ting, der præger dagligdagen.

 Gennem undervisningen vil du opnå kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi.

 Du kan tage matematik i gymnasiet på tre niveauer:

 MATEMATIK C: Brugervenlig matematik, hvor der undervises i ligningsløsning, rentesregning, lineære sammenhænge, simple statistiske metoder m.m.

 MATEMATIK B: Her udvides med funktionsbegreb, optimering, matematisk modelopbygning o.a.

 MATEMATIK A: Her optræder også rumgeometri, areal- og rumfangsbestemmelser og mere avancerede matematiske modeller.

Her kan du læse om, hvad du forventes at kunne INDEN du starter - og du kan endda se, at skolen tilbyder et "brush-up" matematikkursus i dagene inden skolestart!

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"