Frederiksværk Gymnasium og HF

Religion

Religion er et obligatorisk fag i gymnasiet. Faget er 1-årigt og placeret i 2. eller 3. g alt efter hvilken studieretning du har valgt. I HF indgår faget i kultur- og samfundsfaggruppen sammen med historie og samfundsfag. Arbejdet med faget foregår på en videnskabelig baggrund og de religioner og religiøse fænomener der bliver taget op ses både i forhold til det enkelte menneske, grupper af mennesker og mere overordnet samfund og kultur. Der er flere mål med religionsundervisningen. For det første at du får en faglig viden om religioner og religiøse fænomener. Desuden vil faget belyse religionernes betydning for europæisk og dansk idéhistorie og identitetsdannelse, men også gøre dig bevidst om de spændinger der findes indenfor religionerne, mellem religionerne og mellem religioner og samfund. Dette skal give dig og dine kammerater mulighed for at forholde jer til religionerne og deres rolle i den moderne krisefyldte verden.

SE VIDEO OM RELIGION C HER

SE VIDEO OM VALGFAGET RELIGION B HER

Fagets indhold:

I gymnasiet vil du møde et religionsfag der har verdensreligionerne i centrum. Kristendommen og islam er obligatoriske emner og yderligere en af de store verdensreligioner buddhismen, hinduismen eller jødedommen skal gennemgås. Når kristendommen og islam bliver gennemgået vil der blive sat fokus både på religionerne i et globalt, et europæisk og et dansk perspektiv. Foruden de tre emner der er nævnt skal der læses endnu et emne og det kan være helt anderledes. Det kan f.eks. være et emne hvor din klasse sammenligner religiøse fænomener f.eks gudsforestillinger, bøn eller offer for at finde frem til almene træk i religioner der tilsyneladende er meget forskellige. Sådan et emne belyser samtidig hvor forskellige udtryk det samme religiøse fænomen kan have alt efter hvilken religion der arbejdes med.

I HF indgår religion som nævnt i et tæt samarbejde med historie og samfundsfag. Også her er kristendommen og islam obligatoriske emner. Både når der arbejdes med disse obligatoriske emner og med valgfrie emner vil der blive lagt vægt både på religiøse fænomener, etiske problemstillinger og religionernes samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning.

Arbejdet med faget:

Arbejdet med religionsfaget har to sider. På den ene side arbejdes der med de emner der er valgt som unikke fænomener i kulturel og historisk sammenhæng og på den anden side som tværkulturelle størrelser. I dette arbejde bruges de forskellige religioners klassiske og moderne tekster, men også mange andre tekstformer, billeder, film og ekskursioner.

Det er naturligt for religion at indgå i samspil med andre fag. I HF sker det som et led i kultur- og samfundsfaggruppen og i gymnasiet både i tværfaglige projektforløb og i almen studieforberedelse.

Prøveform:

Både i gymnasiet og HF er eksamen i religion mundtlig.

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."