Frederiksværk Gymnasium og HF

Religion

Religion er et obligatorisk fag i gymnasiet. Faget er 1-årigt og placeret i 2. eller 3. g alt efter hvilken studieretning du har valgt. I HF indgår faget i kultur- og samfundsfaggruppen sammen med historie og samfundsfag. Arbejdet med faget foregår på en videnskabelig baggrund og de religioner og religiøse fænomener der bliver taget op ses både i forhold til det enkelte menneske, grupper af mennesker og mere overordnet samfund og kultur. Der er flere mål med religionsundervisningen. For det første at du får en faglig viden om religioner og religiøse fænomener. Desuden vil faget belyse religionernes betydning for europæisk og dansk idéhistorie og identitetsdannelse, men også gøre dig bevidst om de spændinger der findes indenfor religionerne, mellem religionerne og mellem religioner og samfund. Dette skal give dig og dine kammerater mulighed for at forholde jer til religionerne og deres rolle i den moderne krisefyldte verden.

SE VIDEO OM RELIGION C HER

SE VIDEO OM VALGFAGET RELIGION B HER

Fagets indhold:

I gymnasiet vil du møde et religionsfag der har verdensreligionerne i centrum. Kristendommen og islam er obligatoriske emner og yderligere en af de store verdensreligioner buddhismen, hinduismen eller jødedommen skal gennemgås. Når kristendommen og islam bliver gennemgået vil der blive sat fokus både på religionerne i et globalt, et europæisk og et dansk perspektiv. Foruden de tre emner der er nævnt skal der læses endnu et emne og det kan være helt anderledes. Det kan f.eks. være et emne hvor din klasse sammenligner religiøse fænomener f.eks gudsforestillinger, bøn eller offer for at finde frem til almene træk i religioner der tilsyneladende er meget forskellige. Sådan et emne belyser samtidig hvor forskellige udtryk det samme religiøse fænomen kan have alt efter hvilken religion der arbejdes med.

I HF indgår religion som nævnt i et tæt samarbejde med historie og samfundsfag. Også her er kristendommen og islam obligatoriske emner. Både når der arbejdes med disse obligatoriske emner og med valgfrie emner vil der blive lagt vægt både på religiøse fænomener, etiske problemstillinger og religionernes samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning.

Arbejdet med faget:

Arbejdet med religionsfaget har to sider. På den ene side arbejdes der med de emner der er valgt som unikke fænomener i kulturel og historisk sammenhæng og på den anden side som tværkulturelle størrelser. I dette arbejde bruges de forskellige religioners klassiske og moderne tekster, men også mange andre tekstformer, billeder, film og ekskursioner.

Det er naturligt for religion at indgå i samspil med andre fag. I HF sker det som et led i kultur- og samfundsfaggruppen og i gymnasiet både i tværfaglige projektforløb og i almen studieforberedelse.

Prøveform:

Både i gymnasiet og HF er eksamen i religion mundtlig.

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"