Frederiksværk Gymnasium og HF

Religion

Religion er et obligatorisk fag i gymnasiet. Faget er 1-årigt og placeret i 2. eller 3. g alt efter hvilken studieretning du har valgt. I HF indgår faget i kultur- og samfundsfaggruppen sammen med historie og samfundsfag. Arbejdet med faget foregår på en videnskabelig baggrund og de religioner og religiøse fænomener der bliver taget op ses både i forhold til det enkelte menneske, grupper af mennesker og mere overordnet samfund og kultur. Der er flere mål med religionsundervisningen. For det første at du får en faglig viden om religioner og religiøse fænomener. Desuden vil faget belyse religionernes betydning for europæisk og dansk idéhistorie og identitetsdannelse, men også gøre dig bevidst om de spændinger der findes indenfor religionerne, mellem religionerne og mellem religioner og samfund. Dette skal give dig og dine kammerater mulighed for at forholde jer til religionerne og deres rolle i den moderne krisefyldte verden.

SE VIDEO OM FAGET RELIGION HER

Fagets indhold:

I gymnasiet vil du møde et religionsfag der har verdensreligionerne i centrum. Kristendommen og islam er obligatoriske emner og yderligere en af de store verdensreligioner buddhismen, hinduismen eller jødedommen skal gennemgås. Når kristendommen og islam bliver gennemgået vil der blive sat fokus både på religionerne i et globalt, et europæisk og et dansk perspektiv. Foruden de tre emner der er nævnt skal der læses endnu et emne og det kan være helt anderledes. Det kan f.eks. være et emne hvor din klasse sammenligner religiøse fænomener f.eks gudsforestillinger, bøn eller offer for at finde frem til almene træk i religioner der tilsyneladende er meget forskellige. Sådan et emne belyser samtidig hvor forskellige udtryk det samme religiøse fænomen kan have alt efter hvilken religion der arbejdes med.

I HF indgår religion som nævnt i et tæt samarbejde med historie og samfundsfag. Også her er kristendommen og islam obligatoriske emner. Både når der arbejdes med disse obligatoriske emner og med valgfrie emner vil der blive lagt vægt både på religiøse fænomener, etiske problemstillinger og religionernes samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning.

Arbejdet med faget:

Arbejdet med religionsfaget har to sider. På den ene side arbejdes der med de emner der er valgt som unikke fænomener i kulturel og historisk sammenhæng og på den anden side som tværkulturelle størrelser. I dette arbejde bruges de forskellige religioners klassiske og moderne tekster, men også mange andre tekstformer, billeder, film og ekskursioner.

Det er naturligt for religion at indgå i samspil med andre fag. I HF sker det som et led i kultur- og samfundsfaggruppen og i gymnasiet både i tværfaglige projektforløb og i almen studieforberedelse.

Prøveform:

Både i gymnasiet og HF er eksamen i religion mundtlig.

Læs mere om faglige mål og indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Elevernes egne ord

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "