Frederiksværk Gymnasium og HF

Tysk

Tysk er et fag på B og A niveau

De centrale områder for faget tysk er sproget som kommunikationsmiddel og som indgang til forståelse af kulturelle og historiske sammenhænge. Tysk tales af ca. 90 millioner mennesker i det centrale Europa, og ved at lære tysk får du et bedre kendskab til din egen kultur samt en indsigt i kulturelle, samfundsmæssige og historiske forhold i tysktalende lande i europæiske og internationale sammenhænge.

For at du kan blive god til at kommunikere på sproget, arbejder vi både med at tale og skrive tysk. Mundtlig kommunikation foregår enten i små grupper, i form af elevoplæg eller i hele klassen, og når der skal skrives, arbejder vi med forskellige opgavetyper og øvelser, der også omfatter brug af IT. Tysk er også et færdighedsfag. Vi arbejder med grammatik og ordforråd, bl.a. ved hjælp af online-øvelser, hvor du kan koncentrere dig om lige præcis de områder, der interesserer dig særligt, eller hvor du føler, at du har behov for ekstra træning.

I tysktimerne arbejdes der med litteratur, film, musik, billeder, aktualitetsstof og meget andet. 

Kulturbegegnungen und Einwanderung

Kultur

Hvilke kulturmøder har fundet sted i Tyskland?
Hvad forstår vi ved Heimat?


Die Hitlerzeit 

Hitlertiden set fra forskellige synsvinkler

Coole deutsche Musik

Musik

Hvad er tysk musik?
Hvad er die neue deutsche Welle?Geteiltes Deutschland 

Det delte Tyskland

Flugthistorier, systemforskelle, Tysklands historie, indsigt i levevilkår, Berlinmuren og meget mere.
Berlin - Hauptstadt und Metropole

Reichstag, Hohenschönhausen, anderssein, Fernsehturm, Secondhand, DDR-Museum und KulturIndholdsmæssigt rummer begge niveauer de samme temaer

A-niveauet giver dig mulighed for større fordybelse og perspektivering. Desuden tilbydes der en studierejse til Tyskland i 3g, hvor Berlin er et yndet mål.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen på B-niveau. På A-niveau er der er en skriftlig og/eller en mundtlig eksamen efter 3g.

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."