Frederiksværk Gymnasium og HF

Tysk

Tysk er et fag på B og A niveau

De centrale områder for faget tysk er sproget som kommunikationsmiddel og som indgang til forståelse af kulturelle og historiske sammenhænge. Tysk tales af ca. 90 millioner mennesker i det centrale Europa, og ved at lære tysk får du et bedre kendskab til din egen kultur samt en indsigt i kulturelle, samfundsmæssige og historiske forhold i tysktalende lande i europæiske og internationale sammenhænge.

For at du kan blive god til at kommunikere på sproget, arbejder vi både med at tale og skrive tysk. Mundtlig kommunikation foregår enten i små grupper, i form af elevoplæg eller i hele klassen, og når der skal skrives, arbejder vi med forskellige opgavetyper og øvelser, der også omfatter brug af IT. Tysk er også et færdighedsfag. Vi arbejder med grammatik og ordforråd, bl.a. ved hjælp af online-øvelser, hvor du kan koncentrere dig om lige præcis de områder, der interesserer dig særligt, eller hvor du føler, at du har behov for ekstra træning.

I tysktimerne arbejdes der med litteratur, film, musik, billeder, aktualitetsstof og meget andet. 

Kulturbegegnungen und Einwanderung

Kultur

Hvilke kulturmøder har fundet sted i Tyskland?
Hvad forstår vi ved Heimat?


Die Hitlerzeit 

Hitlertiden set fra forskellige synsvinkler

Coole deutsche Musik

Musik

Hvad er tysk musik?
Hvad er die neue deutsche Welle?Geteiltes Deutschland 

Det delte Tyskland

Flugthistorier, systemforskelle, Tysklands historie, indsigt i levevilkår, Berlinmuren og meget mere.
Berlin - Hauptstadt und Metropole

Reichstag, Hohenschönhausen, anderssein, Fernsehturm, Secondhand, DDR-Museum und KulturIndholdsmæssigt rummer begge niveauer de samme temaer

A-niveauet giver dig mulighed for større fordybelse og perspektivering. Desuden tilbydes der en studierejse til Tyskland i 3g, hvor Berlin er et yndet mål.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen på B-niveau. På A-niveau er der er en skriftlig og/eller en mundtlig eksamen efter 3g.

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"