Frederiksværk Gymnasium og HF

Tysk

Tysk er et fag på B og A niveau

De centrale områder for faget tysk er sproget som kommunikationsmiddel og som indgang til forståelse af kulturelle og historiske sammenhænge. Tysk tales af ca. 90 millioner mennesker i det centrale Europa, og ved at lære tysk får du et bedre kendskab til din egen kultur samt en indsigt i kulturelle, samfundsmæssige og historiske forhold i tysktalende lande i europæiske og internationale sammenhænge.

For at du kan blive god til at kommunikere på sproget, arbejder vi både med at tale og skrive tysk. Mundtlig kommunikation foregår enten i små grupper, i form af elevoplæg eller i hele klassen, og når der skal skrives, arbejder vi med forskellige opgavetyper og øvelser, der også omfatter brug af IT. Tysk er også et færdighedsfag. Vi arbejder med grammatik og ordforråd, bl.a. ved hjælp af online-øvelser, hvor du kan koncentrere dig om lige præcis de områder, der interesserer dig særligt, eller hvor du føler, at du har behov for ekstra træning.

I tysktimerne arbejdes der med litteratur, film, musik, billeder, aktualitetsstof og meget andet. 

Kulturbegegnungen und Einwanderung

Kultur

Hvilke kulturmøder har fundet sted i Tyskland?
Hvad forstår vi ved Heimat?


Die Hitlerzeit 

Hitlertiden set fra forskellige synsvinkler

Coole deutsche Musik

Musik

Hvad er tysk musik?
Hvad er die neue deutsche Welle?Geteiltes Deutschland 

Det delte Tyskland

Flugthistorier, systemforskelle, Tysklands historie, indsigt i levevilkår, Berlinmuren og meget mere.
Berlin - Hauptstadt und Metropole

Reichstag, Hohenschönhausen, anderssein, Fernsehturm, Secondhand, DDR-Museum und KulturIndholdsmæssigt rummer begge niveauer de samme temaer

A-niveauet giver dig mulighed for større fordybelse og perspektivering. Desuden tilbydes der en studierejse til Tyskland i 3g, hvor Berlin er et yndet mål.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen på B-niveau. På A-niveau er der er en skriftlig og/eller en mundtlig eksamen efter 3g.

Læs mere om faglige mål og indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Elevernes egne ord

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "