Frederiksværk Gymnasium og HF

Fysik

I gymnasiet skal alle have fysik i mindst et år, dvs. på C-niveau. Men hvad er fysik og hvorfor er det så vigtigt, at alle skal lære om det? Fysikeren prøver at få orden i og forklaring på den verden, der omgiver os: lige fra hvor meget energi der skal til at koge kartofler, til hvad der sker inde i solen eller hvordan universet blev skabt. Grunden til at vi skal lære fysik er, at vores højteknologiske samfund er storforbruger af bl.a. fysikforskningens resultater. Tænk bare på elektrisk lys, broer, computerteknologi, lasere, superledning, Røntgenstråler, strålebehandling osv. osv. Fysik er både et praktisk og et teoretisk fag. Den praktiske del er forsøg og målinger. Det kunne være måling af forskellige stoffers massefylde, måling af solstrålingens energi, atomfysiske målinger, behandling af astronomiske data eller forsøg der indgår i et selvvalgt projekt. Men uden teori går det ikke. Vi skal have bragt orden og sammenhæng i måleresultaterne dvs. vi skal bruge matematik. Der er dog ikke noget at være bange for. Kravene på C- B- og A-niveauerne er meget forskellige og er indrettet efter de forudsætninger eleverne har. En klasse på en sproglig studieretning bliver ikke undervist på samme måde som en klasse på en naturvidenskabelig studie- retning.

SE VIDEO OM FAGET FYSIK HER

Liste over de emner man skal beskæftige sig med:

C-niveau: universets skabelse (Big Bang ), beskrivelse af universet, solen, jorden, atomer energi og energiformer lydbølger, lysbølger , øre og øjne.

B-niveau: en grundigere gennemgang af Big Bang hypotesen og universets indretning, teori om naturens mindste byggesten :kvarker. mere om energi og energiformer bølger og hvad teori om bøger kan bruges til atomers og atomkerners opbygning, radioaktivitet kræfter og bevægelser.

A-niveau: emnerne på dette niveau er de samme som på B-niveauet, men de behandles mere matematisk og uddybende. Emnerækken er desuden suppleret med relativitetsteori og et emne inden for den helt nye fysik. Fælles for alle niveauer er, at en stor del af undervisningstiden er afsat til valgfri emner. Men fysik kan lige så lidt som andre fag stå alene. Undervisningen vil derfor i høj grad være udadrettet i tværfaglige forløb og projekter.

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."