Frederiksværk Gymnasium og HF

Fysik

I gymnasiet skal alle have fysik i mindst et år, dvs. på C-niveau. Men hvad er fysik og hvorfor er det så vigtigt, at alle skal lære om det? Fysikeren prøver at få orden i og forklaring på den verden, der omgiver os: lige fra hvor meget energi der skal til at koge kartofler, til hvad der sker inde i solen eller hvordan universet blev skabt. Grunden til at vi skal lære fysik er, at vores højteknologiske samfund er storforbruger af bl.a. fysikforskningens resultater. Tænk bare på elektrisk lys, broer, computerteknologi, lasere, superledning, Røntgenstråler, strålebehandling osv. osv. Fysik er både et praktisk og et teoretisk fag. Den praktiske del er forsøg og målinger. Det kunne være måling af forskellige stoffers massefylde, måling af solstrålingens energi, atomfysiske målinger, behandling af astronomiske data eller forsøg der indgår i et selvvalgt projekt. Men uden teori går det ikke. Vi skal have bragt orden og sammenhæng i måleresultaterne dvs. vi skal bruge matematik. Der er dog ikke noget at være bange for. Kravene på C- B- og A-niveauerne er meget forskellige og er indrettet efter de forudsætninger eleverne har. En klasse på en sproglig studieretning bliver ikke undervist på samme måde som en klasse på en naturvidenskabelig studie- retning.

SE VIDEO OM FAGET FYSIK HER

Liste over de emner man skal beskæftige sig med:

C-niveau: universets skabelse (Big Bang ), beskrivelse af universet, solen, jorden, atomer energi og energiformer lydbølger, lysbølger , øre og øjne.

B-niveau: en grundigere gennemgang af Big Bang hypotesen og universets indretning, teori om naturens mindste byggesten :kvarker. mere om energi og energiformer bølger og hvad teori om bøger kan bruges til atomers og atomkerners opbygning, radioaktivitet kræfter og bevægelser.

A-niveau: emnerne på dette niveau er de samme som på B-niveauet, men de behandles mere matematisk og uddybende. Emnerækken er desuden suppleret med relativitetsteori og et emne inden for den helt nye fysik. Fælles for alle niveauer er, at en stor del af undervisningstiden er afsat til valgfri emner. Men fysik kan lige så lidt som andre fag stå alene. Undervisningen vil derfor i høj grad være udadrettet i tværfaglige forløb og projekter.

Læs mere om faglige mål og indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Elevernes egne ord

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "