Frederiksværk Gymnasium og HF

Engelsk

Elever på Millennium Bridge i London

Hvorfor engelsk?

For at kunne klare sig og blive til noget i en moderne, international verden skal du kunne forstå, tale og skrive engelsk. Engelsk er det sprog, som flest nationaliteter kan tale med hinanden.

Fagets områder

Faget beskæftiger sig med engelsk sprog og engelsksprogede kulturer, og du vil komme til at arbejde emneorienteret med engelske tekster og andre udtryksformer som film, Internet, billeder, musik mm. Undervisningsmetoder I undervisningen anvendes computere, storskærm, studiecenterets opslagsværker, tavle og kridt og naturligvis det talte ord. Du vil også kunne deltage i studietur til udlandet og i fællesarrangementer som for eksempel fællestime med indbudt foredragsholder om et aktuelt emne, filmforevisning i Frederiksværk Kino og den årlige Crazy Christmas Cabaret i København.

Tværfagligt samarbejde

I gymnasiet medvirker engelsk på både A- og B-niveau i basisforløbet ”Almen Sprogforståelse”, som er et samarbejde mellem sprogfagene og i projektarbejde. På HF skal engelsk indgå i samspil med andre fag.

Engelsk på B-niveau

Alle elever i gymnasiet og på HF skal have engelsk på B-niveau, der afsluttes med en mundtlig og en skriftlig eksamen. Der læses 6 emner, hvor såvel skønlitteratur, artikler, Internet som film kan indgå.

Engelsk på A-niveau

I gymnasiet kan du vælge engelsk som studieretning, og dermed får du faget på A-niveau. Engelsk vil så indgå i et tæt samarbejde med de øvrige sprogfag i denne studieretning. Hvis du vælger en af de andre af skolens studieretninger, kan du enten vælge engelsk på A-niveau eller på B-niveau. Engelsk vil i begge tilfælde indgå i samspil med fag i den studieretning, du har valgt. Engelsk på A-niveau afsluttes med en mundtlig og en skriftlig eksamen. Der læses 9 emner. Her udvides indholdet med tekster og andre medier fra forskellige, historiske perioder, uddrag fra Shakespeares værker, samt litteraturhistorie. Dette giver dig et fagligt overblik samt en baggrund for en dybere forståelse af tekster og kultur.

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."