Frederiksværk Gymnasium og HF

Engelsk

Elever på Millennium Bridge i London

Hvorfor engelsk?

For at kunne klare sig og blive til noget i en moderne, international verden skal du kunne forstå, tale og skrive engelsk. Engelsk er det sprog, som flest nationaliteter kan tale med hinanden.

Fagets områder

Faget beskæftiger sig med engelsk sprog og engelsksprogede kulturer, og du vil komme til at arbejde emneorienteret med engelske tekster og andre udtryksformer som film, Internet, billeder, musik mm. Undervisningsmetoder I undervisningen anvendes computere, storskærm, studiecenterets opslagsværker, tavle og kridt og naturligvis det talte ord. Du vil også kunne deltage i studietur til udlandet og i fællesarrangementer som for eksempel fællestime med indbudt foredragsholder om et aktuelt emne, filmforevisning i Frederiksværk Kino og den årlige Crazy Christmas Cabaret i København.

Tværfagligt samarbejde

I gymnasiet medvirker engelsk på både A- og B-niveau i basisforløbet ”Almen Sprogforståelse”, som er et samarbejde mellem sprogfagene og i projektarbejde. På HF skal engelsk indgå i samspil med andre fag.

Engelsk på B-niveau

Alle elever i gymnasiet og på HF skal have engelsk på B-niveau, der afsluttes med en mundtlig og en skriftlig eksamen. Der læses 6 emner, hvor såvel skønlitteratur, artikler, Internet som film kan indgå.

Engelsk på A-niveau

I gymnasiet kan du vælge engelsk som studieretning, og dermed får du faget på A-niveau. Engelsk vil så indgå i et tæt samarbejde med de øvrige sprogfag i denne studieretning. Hvis du vælger en af de andre af skolens studieretninger, kan du enten vælge engelsk på A-niveau eller på B-niveau. Engelsk vil i begge tilfælde indgå i samspil med fag i den studieretning, du har valgt. Engelsk på A-niveau afsluttes med en mundtlig og en skriftlig eksamen. Der læses 9 emner. Her udvides indholdet med tekster og andre medier fra forskellige, historiske perioder, uddrag fra Shakespeares værker, samt litteraturhistorie. Dette giver dig et fagligt overblik samt en baggrund for en dybere forståelse af tekster og kultur.

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"