Frederiksværk Gymnasium og HF

Oldtidskundskab

Faktaboks

Billedet er en illustration af Paideia, den sokratiske opdragelsesform, hvor fokus er på eleven i stedet for på læreren, og hvor eleven skal løftes mod erkendelsen.

Oldtidskundskab er faget hvor alting samler sig. På FVGH ligger oldtidskundskab i 3.g (obligatorisk c-fag på stx), samtidig med religion, da disse to fag på mange måder hænger sammen og man tilstræber at arbejde tværfagligt mindst en gang i løbet af året.

Oldtidskundskab præsenterer dig for den europæiske kulturs vugge, nemlig den antikke verden i Grækenland og Rom.

Du skal læse tekster, se film og kigge på billeder indenfor 5 felter, i dette fag kaldet søjler. Bl.a. vil du møde verdens første rapper, nemlig sangeren/rhapsoden Homer, du skal læse dramaer, fx om den stakkels Ødipus, der kommer til at gifte sig med sin mor og dræbe sin far, fordi guderne vil det sådan - eller den frygtløse Medea, der for at tage den ultimative hævn over sin utro mand, dræber sine to sønner. Dernæst vil du komme til at møde de gamle antikke filosoffer, som Platon, Sokrates og Aristoteles - og muligvis den store persiske konge Xerxes, som kæmpede mod de 300 spartanske helte i slaget ved Thermopylæ. Og så kan du juble med den første marathonløber, der overbringer det glædelige budskab om den græske sejr på Marathonsletten over den persiske overmagt. Desuden skal du se på smukke klassiske statuer og/eller krukker, møde de græske guder i deres templer, følge Alexander d. Store, når han lader det meste af den kendte verden underkaste sig, for ikke at glemme: se det romerske emperium brede sig.

Al dette bliver selvfølgeligt illustreret igennem forskellige medier - også de allermest moderne, som fx screencasts, dramatiseringer etc., så computere er ofte i brug - alt materiale skal nemlig perspektiveres til en efterantik periode og mindst et forløb vil tage udgangspunkt i en moderne problematik.

Så glæd dig til at lære antikken, og måske dig selv, meget bedre at kende…

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."