Frederiksværk Gymnasium og HF

Historie

Historie handler om fortiden. Historie handler om dig.

For 3,6 millioner år siden traskede en kvinde, en mand og et barn hen over en slette i ØstAfrika. Deres fødder satte aftryk i noget lava, som endnu var varmt efter et større vulkanudbrud. Verdens første familie. Fra samme tid har vi et forstenet skelet af en 1-meter høj kvinde fra Etiopien. Forskerne kaldte hende Lucy – det allerførste menneske, vi har spor af.

Historie træder ind på scenen dér, hvor Lucys efterkommere er begyndt at lave samfund, dyrke jorden og holde husdyr. På det tidspunkt, hvor mennesket begynder at formulere sig i skrift om sig selv og sin omverden – dér tager historien fat. Hvordan levede disse mennesker? Hvad tænkte de? Hvad følte de? Hvordan organiserede de deres verden? Hvorfor? Det er centrale spørgsmål for historikeren.

SE VIDEO OM FAGET HISTORIE HER

Kend dig selv

 I historie kan man beskæftige sig med det meste af det, der er sket, siden mennesket for første gang begyndte at meddele sig på skrift. Ægyptens pyramider, Romernes imperium, vikinger, middelalderens korstog, de danske bondesamfund, demokratiets indførelse, 2. verdenskrig, Golfkrigene og så videre.... Hvorfor opstod tingene, hvorfor gik de til? Hvordan udviklede Danmark sig fra et vikingesamfund frem til et demokratisk folkestyre? Hvorfor er Danmark et af de rigeste lande i verden? Hvorfor skete den 11. september? Og hvilke årsager findes der, historisk set, til, at danske unge i dag kæmper i Irak?

 Fortiden har gjort hver kultur til de civilisationer, der eksisterer i dag. Og historien har gjort hver enkelt af os til de individer, vi er. Vi er produkter af historien. Fortid, nutid og fremtid hænger sammen, nutid og fremtid er betingede af fortiden. Hvis vi vil kende os selv og forstå os selv i verden, er det nødvendigt at kende historien. Det samme gælder, hvis vi vil vide noget om andre kulturer. Studiet af fortiden og andre kulturer giver os andre perspektiver og muligheder.

 Historie læses på A-niveau i gymnasiet og B-niveau i HF.

Click her for at download 1.x Knagerække projekt (Filen er zipped og skal pakkes ud før man køre sketch_131204b.bat. Man skifter billeder med pil tasterne højre, venster og op. Venstermus starter lyden på det fremhævede billede)

Et eksempel på samarbejdet mellem Dansk og Historie i knagerække forløbet

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"