Frederiksværk Gymnasium og HF

Samfundsfag

  • Bliver Mette mon genvalgt til Statsminister efter næste Folketingsvalg?
  • Hvorfor klarer den danske økonomi sig så godt, selv efter en lang periode med Corona?
  • Skal danske soldater hjælpe Ukraine, hvis Rusland invaderer Ukraine?
  • Skal Danmark bygge flere vindmøller eller skal vi bygge atomkratværker?
  • Skal vi tvinge alle danskere over i elbiler? - og er elbiler i det hele taget en del af den grønne løsning?

I samfundsfag lærer du om årsager, så du bedre er i stand til at forstå den komplicerede verden, som du er en del af. Du får et bedre grundlag for at danne dine egne meninger og kunne argumentere for dem.
Du læser lærebøger og avisartikler, og i projektarbejde er du selv med til at lave undersøgelser. Undertiden tager vi ud og møder den politiske virkelighed fx på rådhuset, i Folketinget eller i Bruxelles.

Politik

Når du bliver 18 år, får du stemmeret. Du skal vælge hvilket parti, du skal stemme på til folketingsvalg og kommunalvalg. I medierne ser du Mette Frederiksen og Jakob Ellemand udtale sig om udlændinge, skat, sygehuse m.m., men kan du høre forskel på hvad de siger? Og hvad mener du selv? I samfundsfag lærer du om baggrunden for uenigheden mellem politikerne. Vi undersøger liberalisme og socialisme og deres betydning i dag. Du lærer om, hvem der bestemmer i Danmark.

International politik

 USA og Danmark har soldater i Afghanistan, men er det den bedste måde at bekæmpe terrorisme? Du lærer om baggrunden for konflikten og hører forskellige synspunkter.

Sociologi

Hvordan er du blevet den person, du er? I samfundsfag ser vi på hvordan forældre, kammerater, TV m.fl. påvirker dannelsen af vores identitet og meninger.

Nogle mennesker begår kriminalitet og udøver vold. Vold straffes i dag hårdere med fængsel, men det har ikke mindsket volden. Hvorfor ikke, og hvad gør vi så?

Økonomi

Økonomi handler om penge. Hvordan skal vi få råd til velfærden, når der bliver flere ældre? Kan politikerne gøre noget for at få flere i arbejde? Vi ser på Danmark som del af en global økonomi, hvor mange arbejdspladser flyttes østpå. Hvad skal vi så leve af i Danmark?

◾Alle har Samfundsfag C i 1.g.

Der er to studieretninger, hvor du kan få samfundsfag:

Samfundsfag A – Matematik B – Biologi B
 I Samfundsfag A arbejder du grundigt med alle fagets områder og der er skriftlige opgaver som i alle øvrige fag på A-niveau.

Engelsk A – Samfundsfag B – Biologi B
 Samfundsfag B indeholder politik, sociologi, økonomi og EU, men ikke international politik. Her kan du evt. vælge Samfundsfag A som dit fjerde fag på A-niveau.

◾Du kan vælge Samfundsfag A og B som frit valgfag.


 HF: Alle har Samfundsfag C, som indgår i et tæt samarbejde med historie og religion i ”Kultur- og samfundsfagsgruppen”. Du kan vælge Samfundsfag B som valgfag.

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."