Frederiksværk Gymnasium og HF

Samfundsfag

  • Bliver Mette mon genvalgt til Statsminister efter næste Folketingsvalg?
  • Hvorfor klarer den danske økonomi sig så godt, selv efter en lang periode med Corona?
  • Skal danske soldater hjælpe Ukraine, hvis Rusland invaderer Ukraine?
  • Skal Danmark bygge flere vindmøller eller skal vi bygge atomkratværker?
  • Skal vi tvinge alle danskere over i elbiler? - og er elbiler i det hele taget en del af den grønne løsning?

I samfundsfag lærer du om årsager, så du bedre er i stand til at forstå den komplicerede verden, som du er en del af. Du får et bedre grundlag for at danne dine egne meninger og kunne argumentere for dem.
Du læser lærebøger og avisartikler, og i projektarbejde er du selv med til at lave undersøgelser. Undertiden tager vi ud og møder den politiske virkelighed fx på rådhuset, i Folketinget eller i Bruxelles.

Politik

Når du bliver 18 år, får du stemmeret. Du skal vælge hvilket parti, du skal stemme på til folketingsvalg og kommunalvalg. I medierne ser du Mette Frederiksen og Jakob Ellemand udtale sig om udlændinge, skat, sygehuse m.m., men kan du høre forskel på hvad de siger? Og hvad mener du selv? I samfundsfag lærer du om baggrunden for uenigheden mellem politikerne. Vi undersøger liberalisme og socialisme og deres betydning i dag. Du lærer om, hvem der bestemmer i Danmark.

International politik

 USA og Danmark har soldater i Afghanistan, men er det den bedste måde at bekæmpe terrorisme? Du lærer om baggrunden for konflikten og hører forskellige synspunkter.

Sociologi

Hvordan er du blevet den person, du er? I samfundsfag ser vi på hvordan forældre, kammerater, TV m.fl. påvirker dannelsen af vores identitet og meninger.

Nogle mennesker begår kriminalitet og udøver vold. Vold straffes i dag hårdere med fængsel, men det har ikke mindsket volden. Hvorfor ikke, og hvad gør vi så?

Økonomi

Økonomi handler om penge. Hvordan skal vi få råd til velfærden, når der bliver flere ældre? Kan politikerne gøre noget for at få flere i arbejde? Vi ser på Danmark som del af en global økonomi, hvor mange arbejdspladser flyttes østpå. Hvad skal vi så leve af i Danmark?

◾Alle har Samfundsfag C i 1.g.

Der er to studieretninger, hvor du kan få samfundsfag:

Samfundsfag A – Matematik B – Biologi B
 I Samfundsfag A arbejder du grundigt med alle fagets områder og der er skriftlige opgaver som i alle øvrige fag på A-niveau.

Engelsk A – Samfundsfag B – Biologi B
 Samfundsfag B indeholder politik, sociologi, økonomi og EU, men ikke international politik. Her kan du evt. vælge Samfundsfag A som dit fjerde fag på A-niveau.

◾Du kan vælge Samfundsfag A og B som frit valgfag.


 HF: Alle har Samfundsfag C, som indgår i et tæt samarbejde med historie og religion i ”Kultur- og samfundsfagsgruppen”. Du kan vælge Samfundsfag B som valgfag.

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"