Frederiksværk Gymnasium og HF

Informatik

Valgfaget informatik er en bred introduktion til informationsteknologi (it), og dennes rolle i vores liv. Man lærer lidt om meget, og fagligt spænder indholdet fra det tekniske til det det humanistiske, fra programmering og indsigt i computere og netværkers opbygning til undersøgelser af hvilke roller forskellige it-systemer (programmer, apps, hjemmesider, devices mm.) spiller i vores liv, og hvordan man designer et it-system til at møde et specifikt behov eller løse et specifikt problem. I løbet af et år med informatik på c-niveau har man beskæftiget sig med:

 • Konstruktion af et IT-system som løsning til en problemstilling
 • IT-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning
 • IT-sikkerhed, netværk og arkitektur
 • Repræsentation og manipulation af data
 • Programmering
 • Interaktionsdesign
 • Innovation

Undervisningen veksler mellem teori og praksis, med hovedvægten på praksis, hvor det meste er projekt- eller casearbejde i grupper eller individuelt. Man behøver ikke at vide alt om computere for at vælge informatik (men man må gerne), men man skal være nysgerrig, og have lyst til at få ideer og prøve dem af.

Eksempler på konkrete emner kunne være:

 • Sociale mediers betydning
 • Interaktive tests
 • Programmering
 • Webdesign
 • Appudvikling
 • Spiludvikling
 • Robotter og MicroBit (mini-computere)
 • Systemudvikling/SCRUM
 • It-systemers samfundsmæssige betydning
 • It-sikkerhed
 • Interaktionsdesign
 • Databaser
 • Innovation
 • Besøg på uddannelser og virksomheder
 • Usability/brugervenlighed
 • Digital dannelse

Se video om faget informatik her.

Eksamen i informatik er mundtlig. Se video om eksamen i informatik på c-niveau her, og et eksempel på et eksamensprojekt.

Læs mere om faglige mål og indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."