Frederiksværk Gymnasium og HF

Biologi

Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, såvel i laboratoriet som i naturen. Faget er præget af udviklingen inden for moderne biologisk forskning, og et af målene er at få forståelse af den menneskelige aktivitet, herunder principperne for bæredygtig udvikling.

Biologi bidrager til vores forståelse af os selv som biologiske væsner og som samfundsborgere, så vi kan tage stilling til aktuelle samfundsforhold inden for fx sundhed, miljø og bioteknologi.

Fra niveau C til niveau B og videre til niveau A er der en progression i valget af emner og metoder, således at der sker en trinvis tilegnelse af den naturvidenskabelige arbejdsmåde.

SE VIDEO OM FAGET BIOLOGI HER

Biologi C

Kernestoffet:

• cellers generelle opbygning og funktion

• overordnet bygning og betydning af DNA, proteiner, kulhydrater og fedtstoffer

• eksempler på nedarvningsprincipper, herunder eksempler på arvelige sygdomme hos mennesket

• menneskets fysiologi, herunder oversigt over kroppens organsystemer og et udvalgt organsystems opbygning og funktion

• økologi med fokus på forskellige organismers tilpasninger

• eksempler på bioteknologiske metoder og deres anvendelse

Supplerende stof

Dette omfatter problemstillinger inden for fx sundhed, medicin, miljø, biologisk produktion og bioteknologi som uddyber kernestoffet. Vi skal inddrages aktuelle eksempler, der belyser biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge.

Biologi B

Kernestoffet omfatter ud over Biologi C

• virus

• biokemi

• energistofskiftet

• immunologi

• evolutionsteori

• populationsbiologi

• energistrømme og stofkredsløb

• økosystemundersøgelse

• undersøgelses- og analysemetoder inden for alle biologiske områder

Supplerende stof

Her kan vi hente stof fra samme områder som i Biologi C, men der lægges vægt på biologi som videnskabsfag og inddragelse af bioetiske problemstillinger.

Biologi A

Kernestoffet omfatter ud over Biologi B

• naturvidenskabelig metode med vægt på biologisk metodik

• udvidet biokemi

• udvidet fysiologi incl. hormoner og nervesystem

• genetikkens molekylære og cellulære grundlag

• samspillet mellem arv og miljø

• udvidet økologi, herunder økotoksikolgi

Supplerende stof

Biologi A omfatter de samme emner som Biologi B, men mere dybtgående.

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"