Frederiksværk Gymnasium og HF

Kemi

Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber og betingelserne for, at disse reagerer.

Inden for moderne naturvidenskabelig forskning spiller kemi som videnskab en stadig vigtigere rolle som bidragsyder til forståelse og udvikling af bl.a. bioteknologi, nanoteknologi, nye materialer, lægemidler og fødevareproduktion. Kemisk forskning spiller således en afgørende rolle for det enkelte menneskes tilværelse og samfundets teknologiske og økonomiske udvikling, ligesom kemisk forskning har stor betydning i forbindelse med intentionen om bæredygtig udvikling,

Som naturvidenskabeligt fag bidrager kemi i samspil med andre fag til udvikling af det moderne verdensbillede.

Kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teori og modeldannelse. Denne vekselvirkning er essentiel for kemiundervisningen.

SE VIDEO OM FAGET KEMI HER

Hvilke niveauer kan der vælges?

Kemi er ikke et obligatorisk fag, men introduceres det første halve år gennem det naturvidenskabelige grundforløb. Herefter kan kemi vælges på tre niveauer – A,B og C.

Niveau A og B er en overbygning på niveau C. Hvert niveau har sit ”kernestof”, som skal læses, men der er stor frihed til valgfrit stof. Her kan eleverne efter egen interesse vælge områder inden for kemien, og fordybe sig i disse.

Arbejdsformerne vil variere mellem teorigennemgang, demonstrationsforsøg, elevforsøg og projekter. Tværfaglighed vil indgå i nogle af forløbene.

Eksempel på valgfrit emne: Lægemiddelkemi- Acetylsalicylsyre

Eleverne læser om lægemidler kemiske sammensætning og virkemåde. I laboratoriet fremstilles f.eks. acetylsalicylsyre, der er et af de ældste hovedpinemidler.

Acetylsalicylsyre har været brugt som smertestillende lægemiddel i århundreder og blev tidligere udvundet af barken på en bestemt plante. Ud over at være smertestillende har acetylsalicylsyre en betændelsesdæmpende virkning, når det tages i tilpas store doser, og en febernedsættende virkning. Selv i meget små doser virker acetylsalicylsyre blodfortyndende og benyttes i den forbindelse til patienter med hjerte-kar-sygdomme. Acetylsalicylsyre er det virksomme stof i præparater som for eksempel Albyl, Aspirin, Kodyl, Kodymagnyl, Magnyl og Treo. Kodymagnyl indeholder foruden acetylsalicylsyre også Kodein, der virker opkvikkende.

Læs mere om faglige mål og indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Elevernes egne ord

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "