Frederiksværk Gymnasium og HF

Dansk

☺ Du har dansk i alle årene sammen med din klasse.

☺ Du starter med et introduktionsforløb, så alle i klassen får et fælles fundament, vi bygger videre på. Det sker bl.a. i form af et genrekursus.

☺ Du får et litteraturhistorisk overblik fra vikingetiden til i dag. Sammen med faget historie laver vi et forløb, så det bliver lettere at læse og forstå tekster fra forskellige tider.

☺ Du bliver god til at læse og analysere sagaer, salmer, eventyr, romaner, billeder, tv-programmer, avisartikler m.m. Meget læser/ser vi i fællesskab, men 2-3 værker vælges af dig i   forbindelse med et fælles forløb, hvorefter du fremlægger enten mundtligt eller skriftligt.

☺ Du bliver god til at formulere dig mundtligt, så du kan lave oplæg, læse højt og diskutere kvalificeret - også i dine andre fag.

☺ Du bliver god til at skrive. Vi arbejder med små skriveopgaver og store skriveopgaver i klassen og derhjemme. Det vigtige er, at der hele tiden er hjælp at hente, mens du skriver.

☺ Du bliver god til at indsamle, sortere og anvende materiale fra Internet og fra bøger.

☺ Du bliver opmærksom på sproget og dets mange muligheder: Både til en bevidstgørelse af dig selv og som et konkret hjælpemiddel fx til formidling af naturvidenskabelige opgaver.

☺ Du bliver god til at bruge dansk i andre fag, og hvor og når det er muligt laver vi projekter med dine andre fag.

Læs mere om faglige mål og indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: stx - HF

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"