Frederiksværk Gymnasium og HF

Dansk

☺ Du har dansk i alle årene sammen med din klasse.

☺ Du starter med et introduktionsforløb, så alle i klassen får et fælles fundament, vi bygger videre på. Det sker bl.a. i form af et genrekursus.

☺ Du får et litteraturhistorisk overblik fra vikingetiden til i dag. Sammen med faget historie laver vi et forløb, så det bliver lettere at læse og forstå tekster fra forskellige tider.

☺ Du bliver god til at læse og analysere sagaer, salmer, eventyr, romaner, billeder, tv-programmer, avisartikler m.m. Meget læser/ser vi i fællesskab, men 2-3 værker vælges af dig i   forbindelse med et fælles forløb, hvorefter du fremlægger enten mundtligt eller skriftligt.

☺ Du bliver god til at formulere dig mundtligt, så du kan lave oplæg, læse højt og diskutere kvalificeret - også i dine andre fag.

☺ Du bliver god til at skrive. Vi arbejder med små skriveopgaver og store skriveopgaver i klassen og derhjemme. Det vigtige er, at der hele tiden er hjælp at hente, mens du skriver.

☺ Du bliver god til at indsamle, sortere og anvende materiale fra Internet og fra bøger.

☺ Du bliver opmærksom på sproget og dets mange muligheder: Både til en bevidstgørelse af dig selv og som et konkret hjælpemiddel fx til formidling af naturvidenskabelige opgaver.

☺ Du bliver god til at bruge dansk i andre fag, og hvor og når det er muligt laver vi projekter med dine andre fag.

Læs mere om faglige mål og indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: stx - HF

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."