Frederiksværk Gymnasium og HF

Psykologi

Psykologi er et fag på C og B niveau

Psykologi er et fag, der beskæftiger sig med, hvordan mennesker sanser, tænker, føler, handler og udvikler sig under givne livsomstændigheder. Formålet er at opnå evne til at analysere og tænke over psykologiske mekanismer i vores dagligdag. Derfor er psykologi et fag du kan bruge i dagligdagen til at forstå egen og andres adfærd.

Faget psykologi indgår i faglige samspil med naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag og bidrager således til en helhedsforståelse. Dette betyder, at du vil kunne bruge din psykologiske viden bredt.

SE VIDEO OM FAGET PSYKOLOGI HER

"I psykologi lærer vi bredt og får indblik i forskellige teorier, som er med til at udvide vores forståelse af menneskelig adfærd. Det kan helt sikkert anbefales at have psykologi! "

Faget har 4 hovedområder:

Socialpsykologi

Udviklingspsykologi

Kognitiv psykologi 

Personlighedspsykologi

Socialpsykologi

Hvordan påvirkes din adfærd, tanker og følelser af andre?

Udviklingspsykologi

Påvirker den tidlige barndom livet som voksen? Hvad er en god barndom? Er der forskel på piger og drenge?

"Psykologi er spændende og sjovt på gymnasiet. Det er aldrig kedeligt at møde op til psykologi, da man får ny viden, som man kan bruge på sig selv eller forstår andres valg og væremåde "

Kognitiv psykologi

Er din opfattelse af virkeligheden altid korrekt? Hvorfor har mennesker forskellige opfattelser af den samme situation? Hvad husker vi, og hvorfor glemmer vi? Tænker børn anderledes end voksne?

Personlighedspsykologi

Hvem er du? Og hvorfor? Hvordan påvirkes man af krisesituationer? Hvorfor er Facebook blevet et ’must’?

"Psykologi er et valgfag, man kan bruge til at få en bredere forståelse for sine medmennesker og lære andre aspekter af livet, som man ikke får lært i andre fag "

"Før kunne jeg ikke spotte psykopater og sociopater, det kan jeg nu - tak psykologi "

Indholdsmæssigt rummer begge niveauer de samme temaer. B-niveauet giver dig mulighed for større fordybelse og perspektivering og giver desuden mulighed for flere valgfri temaer.

I undervisningen belyses de forskellige teorier vha. artikler/cases, dokumentarklip og øvelser. Desuden indgår feltarbejde på B-niveau.

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. På B-niveau tager den mundtlige eksamen udgangspunkt i en synopsis.

"Man får en masse relevant viden om menneskets psyke, som kan bruges i det virkelige liv til en bedre forståelse af sig selv og andre. Det er både sjovt og lærerigt at opdage niveauer og sandheder, man slet ikke kendte og derudover er det jo også vildt relevant at lære baggrunden for menneskets adfærd"

"Psykologi er for mig et utroligt spændende og interessant fag, der åbner op for nye muligheder at se hverdagen på samt at forstå folk."

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."